CZYTELNICY

 

Zapisu czytelnika dokonuje się na podstawie aktualnego dowodu osobistego, legitymacji studenckiej lub legitymacji szkolnej.

Za czytelnika niepełnoletniego, zgodnie z przepisami prawa odpowiadają jego rodzice lub opiekunowie prawni.

Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania biblioteki o wszelkich swoich zmianach osobowych i adresowych.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu, może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.

 

 

    Dane statystyczne (stan na 31.12.2021 r.)

 

W placówkach bibliotecznych ogółem zapisanych jest 1.628 czytelników, w tym :

 

Biblioteka Budzyń  - 1.237 czytelników

Filia Wyszyny        -    391 czytelników

 

                                               

                       "Honorowy Czytelnik" Biblioteki Publicznej w Budzyniu

 

"Honorowym Czytelnikiem Biblioteki Publicznej w Budzyniu" mianowany został pan Zygmunt Fifer.

Tytuł ten został przyznany panu Zygmuntowi za długoletnie (ponad 40-letnie) i systematyczne wypożyczanie książek ze zbiorów naszej biblioteki. Swoją miłością do literatury pan Zygmunt zaraził całą swoją rodzinę, która również systematycznie sięga po książki.

Oficjalne ogłoszenie nadania tytułu nastąpiło 13 czerwca 2017 r. podczas uroczystej gali "Lata Artystycznego".

 

                   "Wzorowy Czytelnik" Biblioteki Publicznej w Budzyniu

 

"WZOROWY CZYTELNIK 2021"

W kategorii dzieci:  Oksana Kienic, Zuzanna Cybulska, Natalia Hołubowska

W kategorii młodzież:  Maria Cerajewska,Julia Szczepańska, Krzysztof Gapiński

W kategorii dorośli:  Małgorzata Żak, Daniela CzernichowskaJanina Kamińska, Sylwia Przywarczak

 

"WZOROWY CZYTELNIK 2020"

W minionym roku na listę wzorowych czytelników wpisani zostali:

       w bibliotece w Budzyniu: Janina Kamińska, Wojciech Dudziak, Sylwia Przywarczak

       w filii Wyszyny: Halina Ledwoch, Wanda Rozpłochowska, Wojciech Bugaj

Spośród najmłodszej grupy czytelników (do 5 lat) na szczególne wyróżnienie zasłużyli:

      z Budzynia - Jakub Bonikowski, Antoni Wróblewski

      z Wyszyn - Klara Misterska, Wojciech Kapler

 

"WZOROWY CZYTELNIK 2019"

W środę, 2 października 2019 roku podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 70-lecia Biblioteki zostały wręczone podziękowania i okolicznościowe upominki najaktywniejszym czytelnikom.

Tytuł "Wzorowego Czytelnika" otrzymali:

Alicja Dowczyńska, Daniela Czernichowska, Sylwia Przywarczak, Marek Mikołajewicz

Wyróżnienia otrzymali:

Janina Kamińska, Renata Łukaszewska, Krystyna Popkowska, Iwona Walerowska, Monika Kin, Zbigniew Niemiro.

 

"WZOROWY CZYTELNIK 2018"

Podczas gali "Lata Artystycznego" 13 czerwca 2018 roku tytuł "Wzorowego Czytelnika" został przyznany osobom, które w ciągu ostatniego roku wypożyczyły najwięcej zbiorów bibliotecznych.

W kategorii :

    Uczniowie Szkoły Podstawowej : Krzysztof Gapiński, Marta Sell, Oliwia Kabacińska, Kacper Szukała 

    Młodzież szkół średnich : Maria Wojciechowska, Martyna Czypionka 

    Dorośli : Alicja Dowczyńska, Daniela Czernichowska, Janina Kamińska

Wszyscy wyróżnieni otrzymali statuetkę "Wzorowego Czytelnika", pamiątkowy dyplom oraz książkę nawiązującą do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę ; dzieci - zbiór opowiadań pt."Odzyskana niepodległość", młodzież i dorośli - książkę biograficzną zatytułowaną "Kobiety niepodległości : bohaterki, żony, powiernice" autorstwa Iwony Kienzler.

 

"WZOROWY CZYTELNIK 2017"

Tytuł "Wzorowego Czytelnika" został przyznany uczniom z miejscowych szkół, którzy w bieżącym roku szkolnym wypożyczyli najwięcej książek z naszej biblioteki

 z Gimnazjum : Sara Poloczek, Roksana Uszko  

 ze Szkoły Podstawowej : Katarzyna Szak, Julia Marek, Mikołaj Kowal, Aniela, Śliwińska, 

                                     Krzysztof Gapiński, Maciej Skowronek, Gabriela Fryska  

 Wszyscy laureaci otrzymali statuetkę "Wzorowego Czytelnika" oraz ilustrowane wydanie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

                                     

"WZOROWY CZYTELNIK 2016"

W tym roku po raz pierwszy podczas gali "Lata Artystycznego" wyróżniono czytelników - uczniów miejscowych szkół, którzy w bieżącym roku szkolnym wypożyczyli z naszej biblioteki najwięcej książek 

    z Gimnazjum : Maria Wojciechowska, Roksana Uszko, Kamila Górna

   ze Szkoły Podstawowej : Aleksandra Sell, Maria Śliwińska, Wiktoria Gaudyn 

Wszyscy laureaci otrzymali w nagrodę pamiątkową statuetkę oraz piękną, bogato ilustrowaną publikację pt. "Historia książki".

Maria Wojciechowska za szczególnie wysoki wynik czytelnictwa otrzymała w nagrodę tablet.