WYPOŻYCZENIA

 

  Wypożyczanie książek i innych zbiorów z biblioteki jest bezpłatne.

  Suma wypożyczonych zbiorów na koncie czytelnika nie może przekroczyć 5 woluminów.

  Zbiory wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

  Za przetrzymywanie książek ponad termin czytelnik płaci karę w wysokości 0,10 zł za każdy dzień zwłoki.

  Opłaty pieniężne pobierane są również w przypadku zagubienia lub celowego zniszczenia książki
  oraz za wysyłanie upomnień do czytelnika.

  Biblioteka na specjalne i uzasadnione życzenie dostarcza książki do domów osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

  Istnieje możliwość rezerwacji książek oraz przedłużenia terminu zwrotu przez telefon.

  W przypadku książek szczególnie poczytnych termin zwrotu może zostać skrócony.

  Nazwisko czytelnika, który pomimo upomnień uchyla się od zwrotu wypożyczonych zbiorów zostanie
  wpisane na czarną listę dłużników.

 

                                                            Dane statystyczne (stan na 31.12.2021 r.)

 

Z placówek bibliotecznych w ciągu roku wypożyczonych zostało 38.985 książek, w tym :

 

                                                 Biblioteka Budzyń  –  30.824  woluminów

                                           Filia Wyszyny        –    8.161  woluminów

 

Podział wypożyczonych książek :

 

        literatury pięknej dla dzieci i młodzieży             -  11.694  woluminów

      literatury pięknej dla dorosłych                        -  23.441  woluminów

      literatury popularnonaukowej                           -   3.850  woluminów

 

Ranking Bibliotek

W świecie literatury jest wiele prestiżowych nagród oraz konkursów. Jednym z najważniejszych dla bibliotek jest z pewnością, ogłaszany każdego roku Ranking Bibliotek. Twórcą i pomysłodawcą rankingu jest Instytut Książki i gazeta "Rzeczpospolita", które nagradzają samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy oraz biblioteki najlepiej rozwijające się. Ranking jest bardzo dokładny i bada za pomocą ankiet szereg informacji dotyczących bibliotek. Przyjęta metoda oceny bibliotek premiuje przede wszystkim działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości wydawniczych oraz wydatki samorządu na utrzymanie placówki.

Biblioteka Publiczna w Budzyniu w 2021 roku zajęła 134 miejsce w kraju.

W latach poprzednich zajęliśmy : 2020-152 miejsce, 2019-134 miejsce, 2018-127 miejsce, 2017-140 miejsce, 2016-89 miejsce, 2015-142 miejsce, 2014-159 miejsce, 2013-138 miejsce, 2012-129 miejsce, 2011-396 miejsce.