DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

 

W zakresie upowszechniania czytelnictwa biblioteka współpracuje z:

 • przedszkolami
 • szkołami
 • Związkiem Emerytów i Rencistów
 • kołami zainteresowań

 

Głównymi formami pracy edukacyjno-czytelniczej są:

 • spotkania autorskie
 • wycieczki do biblioteki
 • lekcje biblioteczne
 • wieczory bajek
 • biblioterapia
 • konkursy literackie i plastyczne
 • imprezy artystyczno-literackie