FILIA WYSZYNy

Filia biblioteczna w Wyszynach została założona w 1957 roku. Mieści się ona na piętrze Wiejskiego Domu Kultury i zajmuje powierzchnię 76 m2.

Obszerna 52 m2 wypożyczalnia umozliwia odpowiednie wyeksponowanie księgozbioru, czytelnikom pozwala zaś na swobodny dostęp do książek.

W księgozbiorze podręcznym filii znajdują się podstawowe encyklopedie i leksykony, atlasy, wiele słowników języka polskiego i języków obcych. 

W celu popularyzacji książek i czytelnictwa filia prowadzi różnorodną działalność kulturalno-edukacyjną. Głównymi placówkami, z którymi współpracuje jest szkoła podstawowa i przedszkole.

Filia posiada trzy stanowiska komputerowe: katalog online, do którego wprowadzonych zostało 100% zbiorów,  automatyczną wypożyczalnię i stanowisko dla czytelnika z dostępem do Interentu, utworzone w ramach sprzętu otrzymanego w darze z Programu Rozwoju Bibliotek.

 

 

 

WYSZYNY

Jest to jedna z większych wsi w Gminie Budzyń. Pierwsza wzmianka o Wyszynach pochodzi z 1400 roku. Chlubą wsi jest zabytkowy kościół, przebudowany za pieniądze Estery Raczyńskiej w latach 1824-1825 z dawnego obronnego spichrza dworskiego. W jego wnętrzu podziwiać można ołtarze z początku XIX wieku oraz XVII-wieczne obrazy i rzeźby. Przy świątyni stoi dzwonnica zbudowana w 1982 roku.

Życie kulturalne mieszkańców skupia się wokół Wiejskiego Domu Kultury, który został zbudowany w czynie społecznym w latach 60-tych. Przeprowadzony w 2008 roku remont kapitalny budynku całkowicie zmienił jego wizerunek, zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny.

Dużą rolę w życiu wiejskiej społeczności odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich. Natomiast sportową wizytówką Wyszyn jest klub piłki nożnej "Iskra" działający od 2000 roku. W Wyszynach funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole Samorządowe im. Koziołka Matołka. W odróżnieniu od innych sołectw w Gminie Budzyń, Wyszyny posiadają Ośrodek Zdrowia i aptekę.