CIEKAWOSTKI

 

 

Naj... o książce i bibliotece

 

 

Najstarsza książka

Najstarszą książką świata jest "Biblia". Słowo "biblia" oznacza księgi. "Biblia" powstała  w ciągu ogromnego przedziału czasowego - spisywało ją wielu niezależnych autorów w przeciągu niemalże 1400 lat, począwszy od XIII w. p.n.e. Spisywano ją po hebrajsku, aramejsku i grecku. Przetłumaczono ją na ponad 2400 języków świata. Pierwszym przekładem był tzw. przekład siedemdziesięciu - "Septuaginta", dokonany w III i II w. p.n.e. Najważniejszym przekładem dla świata chrześcijańskiego był dokonany przez św. Hieronima w IV w. n.e. przekład całej "Biblii" na język łaciński, tak zwana "Walgata", która po soborze trydenckim (XVI w.) została uznana za obowiązujący w Kościele katolickim przekład kanoniczny.  

"Biblia" jest Świętą Księgą, ma dla ludzi wierzących ogromne znaczenie, przede wszystkim jako zbiór prawd wiary. Jest również jednym z najważniejszych źródeł kultury europejskiej i przedmiotem inspiracji dla artystów całego niemal świata. 

 

 

Najmniejsza książka

Kosztująca ogromną sumę 15 tysięcy dolarów najmniejsza wykonana dotąd książka to mikrochip wyryty na krystalicznej silikonowej stronie, która mierzy 70 na 100 mikrometrów. Wydrapana za pomocą wiązki promieni jonowych na Uniwersytecie Simona Frasera w Kanadzie publikacja nosi tytuł "Teeny Ted from Turnip Town". Autorem książki jest Malcolm Douglas Chaplin. Publikacja posiada nawet swój własny identyfikator ISBN, chociaż potrzeba mikroskopu elektronowego, aby ją przeczytać.

Najmniejszą w Polsce książkę wykonał w 1976 roku Zygmunt Szkocny z Katowic (zmarły 19 lutego 2003 roku, w wieku 92 lat), z zawodu architekt. Książka ma wymiary 0,8 x 1 mm. Na 28 stronach został napisany własnoręcznie przy użyciu wyłącznie piórka technicznego i szkła powiększającego alfabet łaciński.

 

 

Największa książka

Na 62. Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem zaprezentowano gigantyczny atlas - największą książkę, jaką kiedykolwiek wydano na świecie. Wymiary atlasu pt. "Ziemia" to 1,8 m na 275 m. Pozycja zostanie wydana jedynie w 31 egzemplarzach po 100 tysięcy dolarów każdy. Wydawca sprzedał już dwa egzemplarze do Zjednoczonych  Emiratów Arabskich. Każde dzieło robione jest na zamówienie. Praca nad jednym egzemplarzem trwa miesiąc. Żeby przewrócić stronę w atlasie, wydawca Gordon Cheers podczas specjalnego pokazu musiał zrobić to obiema rękami, żeby nie zniszczyć olbrzymich kart tego niezwykłego dzieła.

 

 

 

Najgrubsza książka

Najgrubszą książką dostępną w regularnej sprzedaży był opublikowany przez HarperCollins w maju 2009 roku zbiór wszystkich historii o Pannie Marple autorstwa Agaty Christie. W grubym na 32,2 cm tomie zmieściło się 12 powieści i 20 opowiadań - razem 4043 strony o wadze 8,04 kilograma. Jak wyliczono w zbiorze tym popełniono 68 zbrodni, pojawia się 68 sekretów i kłamstw, 22 fałszywe oskarżenia, 59 zmyłek i 21 romansów. Na 43 dokonane morderstwa rozwikłano : 12 otruć, 6 uduszeń, 2 utopienia, 2 zadźgania nożem, spalenie, uderzenie w głowę, zabicie strzałą i 2 zepchnięcia. W tomie tym wypito 143 kubki herbaty, pojawia się też 66 pokojówek, zaś 47 elementów garderoby zrobionych jest na drutach. Książka ukazała się w limitowanym nakładzie 500 egzemplarzy dostępnych w cenie 1 tysiąca funtów za sztukę.

Najgrubszą książką dostępną w sprzedaży dzięki opcji "drukowanie na żądanie" jest publikacja pt. "Das dickste Buch des Universums" (z niem. "Najgrubsza książka wszechświata") i mierzy 4,08 m grubości. Została wyprodukowana przez Zeitgeist Media i zaprezentowana publicznie na targach książki we Frankfurcie w październiku 2010 roku. Książka zawiera zeskanowane i oprawione rysunki oraz teksty ponad 40 tysięcy dzieci, przysłane na konkurs o tematyce bezpieczeństwa najmłodszych na drogach. Książka posiada 50 560 stron, waży 220 kg i kosztuje 9999 euro.

 

 

Największa Biblioteka na świecie

Biblioteka Aleksandryjska - największa biblioteka świata starożytnego założona w Aleksandrii przez Ptolemeusza I Sotera za radą Demetriusza z Faleronu. Biblioteka działała prawdopodobnie od III w. p.n.e. Składała się z biblioteki wielkiej, zwanej Bruchejonem ( od dzielnicy Aleksandrii), mieszczącej się przy  Musejonie, i biblioteki małej, czyli Serapejonu (zbiory jej znajdowały się w świątyni Serapisa). Zgromadzono w niej prawie całe piśmiennictwo greckie, a także etiopskie, hebrajskie, indyjskie i perskie. Całość zbiorów liczyła od 400 do 700 tys. zwojów rękopiśmiennych. Biblioteka Aleksandryjska została całkowicie zniszczona : 47 p.n.e. spłonął Bruchejon podczas zdobywania Aleksandrii przez Cezara ; 391 n.e. zniszczono podczas rozruchów Serapejon ; 641 spłonęły prawdopodobnie ocalałe resztki, kiedy Aleksandrię zdobywał kalif Omar I.

W 2002 roku podczas Światowego Dnia Książki otwarto nowy gmach Biblioteki Aleksandryjskiej. Został on zbudowany na miejscu biblioteki starożytnej. Budowę rozpoczęto w 1997 roku z inicjatywy rządu egipskiego i UNESCO. Gmach biblioteki wykonany ze szkła i betonu wznosi się na wysokość 35 metrów. Zbudowany jest na planie koła o średnicy 160 metrów. Wewnątrz mieści się czytelnia (zajmująca siedem poziomów ułożonych tarasowo), Muzeum Nauki, Instytut Kaligrafii, centrum konferencyjne, szkoła bibliotekarska. Obok położony jest budynek planetarium. Biblioteka docelowo ma pomieścić 8 miliomów woluminów.

 

 

Największa Biblioteka w Polsce

Największą biblioteką jest Biblioteka Jagiellońska - polska akademicka biblioteka w Krakowie  Jest to główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny UJ. Historia Biblioteki Jagiellońskiej powiązana jest nieodłącznie z historią samego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stąd też za datę jej utworzenia uznaje się rok 1364. Do dzisiaj zachowały się  kodeksy, używane w XIV wieku. Do XVI wieku jej zbiory stale się powiększały, dopiero wiek XVII i XVII przyniósł pewien kryzys. Z pomocą przyszła Bibliotece i całemu uniwersytetowi Komisja Edukacji Narodowej w osobie Hugona Kołłątaja. Na jego wniosek połączono rozproszone zbiory i utworzono jedną biblioteką ogólnouniwersytecką o charakterze publicznym. Rozkwit biblioteki na przełomie XIX i XX wieku wiąże się także z osobą Karola Estreichera, twórcy Bibliografii Polskiej, który dbał zwłaszcza o wzrost liczby druków w języku polskim. W latach 1931-1939 postawiono bibliotece nowy gmach, który w latach późniejszych był dwukrotnie rozbudowany. Obecnie kubatura gmachu Biblioteki wynosi145 248 m3, powierzchnia użytkowa 32891 m2, a pomieszczenia biblioteczne zajmują 27 287 m2. Biblioteka wyposażona jest w 10 czytelni ogólnych i specjalistycznych, salę katalogów, wypożyczalnię, magazyny biblioteczne, 2 sale wystawowe oraz salę konferencyjną.

 

 

Najstarsza Biblioteka w Polsce

Najstarszą w Polsce jest biblioteka dominikanów w Krakowie, czyli Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów. Funkcjonuje prawdopodobnie os pierwszej połowy XII wieku (w 1222 roku  św. Jacek założył w Krakowie pierwszy w Polsce konwent dominikanów).Najstarsza jednak zachowana w archiwaliach wzmianka o bibliotece pochodzi z roku 1514. Ze źródeł historycznych wynika, że klasztor był intelektualnym centrum dominikanów, a bogate księgozbiory służyły braciom z całego kraju. W roku 1850 wielki pożar Krakowa objął również klasztor dominikanów  - spłonęła wtedy większa część księgozbioru. Po pożodze zbudowano nowe pomieszczenie dla biblioteki. Do naszych czasów z pierwszych lat funkcjonowania biblioteki krakowskiego klasztoru zachowało się niewiele dzieł. Dzięki hojności fundatorów i przyjaznym stosunkom z księgarzami i drukarzami w krótkim czasie rozrosły się zbiory biblioteki o wiele wartościowych dzieł. Obecnie placówka liczy prawie 100 tys. woluminów książek, ponad 20 tys. roczników czasopism oraz blisko 20 tys. starych druków.

 

 

      Sentencje o książce

 

"Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - ma doradcę i przyjaciela,

który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości"

 

"Książka jest życiem naszych czasów"

 

"Książka...- to dla wielu milionów czytelników dowiedzenie się prawdy o sobie,

znalezienie wyrazu dla własnych tęsknot, pragnień, ideałów"

                                                                                                                (przysłowia chińskie)

"Książki kochają każdego, kto je otwiera,

dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń,

niczego w zamian nie żądając"

                                                                     (Cornelia Funke)

 

 

       Sentencje o bibliotece

 

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.

Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy,

inteligencję, znajomość świata i ludzi,

a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia,

solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego"

                                                                                                     (Jan Paweł II) 

 

 

      Sentencje o czytaniu

 

"Kto czyta - żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce,

na jeden żywot jest skazany"

                                                                                                        (Józef Czechowicz)

"Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,

uszlachetnia w chwilach pomyślności,

daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach"

                                                                                                            (przysłowie chińskie)

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła"

                                                                                                            (Wisława Szymborska)

 

 

 

motto miesiąca  - "Kolory świata nie zależą od pogody za oknem,

                                         ale od pogody w naszej duszy"