Każdego roku podczas obchodów "Tygodnia Bibliotek" w bibliotece odbywa się uroczyste pasowanie uczniów z klas pierwszych na Czytelników Biblioteki Publicznej.

Uzyskanie tytułu "Czytelnika" przez pierwszoklasistę jest pierwszym krokiem w dorosłość i skłania do odpowiedzialności i rozwagi. Dzieci ślubują książce szacunek oraz troskę o to by zawsze wyglądała jak nowa, a także to, że zawsze będą jej przyjaciółmi.

Na pamiątkę tej doniosłej uroczystości dzieci otrzymują dyplomiki, które mają przypominać im o złożonych obietnicach.

16 czerwca 2021 roku Bibliotekę Publiczną w Budzyniu odwiedzili uczniowie klas drugich wraz ze swoimi paniami : Marleną Maczyńską, Justyną Barczak i Ewą Król.  Była to wizyta, której głównym celem było "Pasowanie na Czytelnika". Wydarzenie to miało mieć miejsce w ubiegłym roku, jednak pandemia koronawirusa to uniemożliwiła. Przed złożeniem uroczystego przyrzeczenia, dzieci z uwagą wysłuchały kilku informacji dotyczących zasad korzystania z biblioteki. Poznały rodzaje gromadzonych zbiorów, ich rozmieszczenie i sposób opracowania. Na przykładzie kilku wybranych książek dowiedzieli się, jaką rolę pełni literatura popularnonaukowa. Dużo śmiechu przyniosa dzieciom wspólna zabawa z przymiotnikami, której efektem końcowym było fantastyczne opowiadanie. Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał w prezencie książkę do własnej biblioteczki, okolicznościowy dyplom i drobne upominki. Wszystkie trzy spotkania przebiegły w miłej i wesołej atmosferze.

  

 

W Bibliotece Publicznej w Budzyniu pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników na stałe wpisało się do kalendarza imprez. W 2021 roku uroczystość ta nie odbyła się tradycyjnie w maju, lecz 10 czerwca. Udział w niej wzięli uczniowie trzech klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich wraz z wychowawczyniami: Ireną Jankowską, Elżbietą Rusiecką i Joanną Wróblewską. I choć większość dzieci już od dawna posiada u nas konto biblioteczne, to oficjalne przyjęcie do grona czytelników następuje dopiero w dniu pasowania, gdy uczniowie są w pełni gotowi do samodzielnego czytania. Po krótkiej pogadance na temat biblioteki i jej zbiorów oraz zasad wypożyczania i poszanowania książek, uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie. Obiecali, że będą sumiennymi i odpowiedzialnymi czytelnikami. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy otrzymał w prezencie książkę, dyplom, zakładkę i przypinkę „Przyjaciel Książek”.

 

 

Tradycyjnie w ramach obchodów "Tygodnia Bibliotek" Biblioteka Publiczna wraz z Biblioteką Szkolną zaprasza uczniów klas pierwszych na uroczyste „Pasowanie na Czytelników”. W uroczystości, która w tym roku odbyła się 13 maja 2019 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury udział wzięli zaproszeni goście oraz licznie przybyli rodzice i dziadkowie dzieci. Po wysłuchaniu kilku zdań na temat zalet płynących z czytania książek oraz próśb książki wszyscy pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie każdy uczeń za pomocą czarodziejskiego ołówka został pasowany na Czytelnika. Po tej ceremonii dzieci otrzymały w prezencie książkę a wychowawcy klas : pani Joanna Świergosz, Wioletta Stefańska, Wiesława Ajchsztet i Danuta Bentkowka odebrały dla nich pamiątkowe dyplomy.

Uroczystość była przeplatana piosenkami i wierszami o książkach. Na scenie wystąpili : Lusia Świerkowska, Mikołaj Niedbalski, Natalka Łasecka, Jaśmina Szejner, Alinka Kawlewska i Hania Kasperczak. W przygotowanie części artystycznej włączyły się również mamy i przygotowały ze swoimi córkami Martyną i Mają piosenkę „Pociąg do książki”. Była to niezwykle miła i doniosła uroczystość, szczególnie dla pierwszoklasistów, którzy obiecali, że będą pamiętać o złożonych obietnicach.

W naszej placówce pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników na stałe wpisało się do kalendarza imprez bibliotecznych. I choć większość dzieci już od dawna odwiedza regularnie bibliotekę, to oficjalne przyjęcie dzieci do grona czytelników biblioteki szkolnej i publicznej następuje w dniu pasowania. Do tej pory książki czytali im dorośli : rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i pani w szkole. Dopiero pod koniec pierwszej klasy, gdy uczniowie znają cały alfabet są w pełni gotowi do samodzielnego czytania.

W 2018 roku wydarzenie to miało miejsce 17 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu i było wspólnym przedsięwzięciem  Marii Ganclerz i Krystyny Kempki. W klimat uroczystości wprowadziła nas Zuzia Ciesielska piosenką pt."Bajeczki książeczki". Następnie po wysłuchaniu kilku zdań na temat korzyści płynących z czytania i zasad właściwego obchodzenia się z książką nadszedł czas na uroczyste ślubowanie. Pierwszoklasiści z powagą powtarzali słowa przysięgi. Przyrzekali, że zawsze będą szanować wszystkie książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Potem pani bibliotekarka "czarodziejskim" ołówkiem dokonała symbolicznego pasowania trójki klasowej z każdej klasy pierwszej. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy z profesjonalnym muzykiem Tomaszem Górkiewiczem. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało książkę i okolicznościowy dyplom.

"Pasowanie na Czytelnika" to wyjątkowa uroczystość. Jak co roku odbywa się ona w maju, kiedy uczniowie klasy pierwszej znają już cały alfabet i są w pełni gotowi do samodzielnego czytania książek. Biblioteka publiczna i biblioteka szkolna od kilku lat wspólnie dbają by ten dzień na długo pozostał w pamięci pierwszoklasistów.

Tegoroczna uroczystość odbyła się 11 maja 2017 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu. Rozpoczęła się od przedstawienia pt."Sąd nad książką" przygotowanym przez uczniów klasy III d pod kierunkiem wychowawczyni pani Danuty Bentkowskiej i bibliotekarki pani Krystyny Kempka. Pierwszoklasiści, ich rodzice i zaproszeni goście mogli zobaczyć rozprawę sądową, na której sądzono książkę. Każdy (komputer, kaseta, bibliotekarka, dzieci, prokurator, obrońca) próbował udowodnić swoje racje. Ostatecznie jednak spór "czy książka jest nam potrzebna ?" rozwiązał sędzia, który ogłosił, iż książka zawsze zostanie z mani. Ponadto wysłuchaliśmy kilku wierszy o książce i bibliotece oraz piosenek w wykonaniu solistek ze "Studia Piosenki" - Zuzi Ciesielskiej, Hani Kasperczak i Oli Michor. 

Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie przyrzekając, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Następnie wszyscy zostali pasowani na Czytelnika biblioteki szkolnej i publicznej, otrzymali w prezencie książkę do własnej biblioteczki oraz pamiątkowy dyplom, który będzie im przypominał o tym wydarzeniu. 

W dniach 4-5 maja 2016 roku w Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste pasowanie na Czytelnika biblioteki szkolnej i publicznej uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Budzyniu.

Uczniowie poszczególnych klas podczas wizyty zostali zapoznani z ogólnymi zasadami funkcjonowania biblioteki i ważniejszymi punktami regulaminu. Poznali zbiór książek dla dzieci jakim dysponuje biblioteka oraz wysłuchali pogadanki na temat poszanowania książek.

Po jednogłośnym stwierdzeniu przez pierwszoklasistów swojej gotowości do bycia sumiennym i odpowiedzialnym czytelnikiem wszyscy złożyli przyrzeczenie, ślubując książce szacunek i przyjaźń. Na koniec spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książkę w prezencie do swojej domowej biblioteczki.

W dniu 6 maja 2015 roku odbyło się "Pasowanie na Czytelnika" uczniów klas pierwszych. W ramach współpracy Biblioteki Szkolnej z Biblioteką Publiczną uroczystość pasowania została połączona  w jedną imprezę czytelniczo-edukacyjną i miała wyjątkową oprawę. Odbyła się ona w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. 

Dla pierwszoklasistów koleżanki i koledzy z klas starszych przygotowali przedstawienie teatralne pod tytułem "Stan chorobowy". W spektaklu wystąpiły postacie ze znanych i lubianych przez dzieci bajek m.in. : Pinokio, Czerwony Kapturek, Wilk, Kopciuszek, Krasnoludki, Królowa Śniegu, Królewna Śnieżka i Doktor Paj-Chi-Wo. Był też Ludek Książkowy oraz Książka i Uczennica. Przedstawienie przestrzegło małych widzów przed złymi skutkami nieczytania książek, przypomniało zasady poszanowania książek oraz wskazało korzyści płynące z czytania książek.

Na zakończenie wszystkie dzieci  złożyły uroczyste przyrzeczenie i obiecały, że będą książki kochać, szanować i czytać.  Uroczystość umiliły tańcami dziewczynki z zespołu "Impresja" a śpiewem Zosia Geisler. Na zakończenie spotkania  wszystkie dzieci, które uzyskały tytuł "Czytelnika" otrzymały okolicznościowe dyplomiki. Cała uroczystość z pewnością na długo pozostanie w pamięci nie tylko dzieci, ale też występujących aktorów, solistów, tancerzy, nauczycieli i obecnych rodziców. 

Pasowanie na Czytelnika - to wyjątkowa uroczystość dla uczniów klas pierwszych. Odbywa się ono zarówno w Bibliotece Publicznej w Budzyniu, jak i w filii bibliotecznej w Wyszynach. Z dobrym przyjacielem można się bawić, przeżywać przygody, dbać o niego a przede wszystkim zawsze mieć obok siebie. Podobnie jest z książką, która nie jest tylko przedmiotem, a kryje w sobie magię poznawania i radości. W takiej atmosferze młodzi adepci czytelnictwa w tym dniu spotykają się z pisarzem książek dla dzieci, rozwiązują zagadki, układają rymowanki, słuchają wierszy po to, by na koniec złożyć uroczyste ślubowanie.

Przez kilka ostatnich lat gościem specjalnym w tym dniu był pisarz Andrzej Grabowski. Autor wielu książek dla dzieci i młodzieży. Opowiadał dzieciom jak stał się pisarzem, co go inspiruje do pisania kolejnych książek, o spotkaniach z innymi czytelnikami i o swoich publikacjach wydanych za granicą. Za swoją twórczość  Andrzej Grabowski otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Z dumą mówił o swoim najcenniejszym odznaczeniu "Kawaler Orderu Uśmiechu".

Spoglądając na uśmiechnięte twarze dzieci wychodzących z biblioteki po każdym spotkaniu, a przede wszystkim widząc radość, gdy przybiegają z książką, lub przychodzą na kolejne spotkanie – niespodziankę, przygodę, którą tworzy dla nich biblioteka, wiemy, że takie działania na rzecz małego czytelnika są potrzebne.