CZYTELNICY

 

Zapisu czytelnika dokonuje się na podstawie aktualnego dowodu osobistego, legitymacji studenckiej lub legitymacji szkolnej.

Za czytelnika niepełnoletniego, zgodnie z przepisami prawa odpowiadają jego rodzice lub opiekunowie prawni.

Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania biblioteki o wszelkich swoich zmianach osobowych i adresowych.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu, może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.

 

 

    Dane statystyczne (stan na 31.12.2019 r.)

 

W placówkach bibliotecznych ogółem zapisanych jest 2.154 czytelników, w tym :

 

Biblioteka Budzyń  - 1.659 czytelników

Filia Wyszyny        -    495 czytelników

 

                                               

                       "Honorowy Czytelnik Biblioteki Publicznej w Budzyniu" 

"Honorowym Czytelnikiem Biblioteki Publicznej w Budzyniu" mianowany został pan Zygmunt Fifer. Tytuł ten przyznano za długoletnie i systematyczne wypożyczanie książek ze zbiorów naszej biblioteki. Oficjalne ogłoszenie nadania tytułu nastąpiło 13 czerwca 2017 r. podczas uroczystej gali "Lata Artystycznego".

 

                   "Wzorowy Czytelnik Biblioteki Publicznej w Budzyniu"

 

"WZOROWY CZYTELNIK 2018"

Podczas gali "Lata Artystycznego" 13 czerwca 2018 roku tytuł "Wzorowego Czytelnika" został przyznany osobom, które w ciągu ostatniego roku wypożyczyły najwięcej zbiorów bibliotecznych.

W kategorii :

    Uczniowie Szkoły Podstawowej : Krzysztof Gapiński (106), Marta Sell (89), Oliwia Kabacińska (77),

                                                    Kacper Szukała (71)

    Młodzież szkół średnich : Maria Wojciechowska (116), Martyna Czypionka (82)

    Dorośli : Alicja Dowczyńska (134), Daniela Czernichowska (126), Janina Kamińska (122)

Wszyscy wyróżnieni otrzymali statuetkę "Wzorowego Czytelnika", pamiątkowy dyplom oraz książkę nawiązującą do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę ; dzieci - zbiór opowiadań pt."Odzyskana niepodległość", młodzież i dorośli - książkę biograficzną zatytułowaną "Kobiety niepodległości : bohaterki, żony, powiernice" autorstwa Iwony Kienzler.

 

"WZOROWY CZYTELNIK 2017"

Tytuł "Wzorowego Czytelnika" został przyznany uczniom z miejscowych szkół, którzy w bieżącym roku szkolnym wypożyczyli najwięcej książek z naszej biblioteki

 z Gimnazjum : Sara Poloczek (II c-82), Roksana Uszko (II b-40)  

 ze Szkoły Podstawowej : Katarzyna Szak (II b-75), Julia Marek (III c-58), Mikołaj Kowal (III c-57), Aniela

                                     Śliwińska (IV a-45), Krzysztof Gapiński (III a-44), Maciej Skowronek (II a-42),

                                     Gabriela Fryska  (IV b-41) 

 Wszyscy laureaci otrzymali statuetkę "Wzorowego Czytelnika" oraz ilustrowane wydanie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

                                     

"WZOROWY CZYTELNIK 2016"

W tym roku po raz pierwszy podczas gali "Lata Artystycznego" wyróżniono czytelników - uczniów miejscowych szkół, którzy w bieżącym roku szkolnym wypożyczyli z naszej biblioteki najwięcej książek 

    z Gimnazjum : Maria Wojciechowska (III a-135), Roksana Uszko (I b-56), Kamila Górna (III a-54)

   ze Szkoły Podstawowej : Aleksandra Sell  (IV b-41), Maria Śliwińska (V c-36),Wiktoria Gaudyn (IV b-29)

Wszyscy laureaci otrzymali w nagrodę pamiątkową statuetkę oraz piękną, bogato ilustrowaną publikację pt. "Historia książki".

Maria Wojciechowska za szczególnie wysoki wynik czytelnictwa otrzymała dodatkowo nagrodę rzeczową w postaci tableta.