PUNKTY BIBLIOTECZNE

 

NOWE BRZEŹNO

Punkt biblioteczny utworzony w styczniu w 1989 roku. Początkowo zlokalizowany w 'Klubie Rolnika". Od początku istnienia prowadzony przez panią Halinę Bejma, która dzięki swej zaradności uchroniła punkt przed likwidacją, wygospodarowując w swoim sklepie miejsce na "kącik czytelniczy". Usytuowanie punktu w centrum wsi umożliwia wiernym czytelnikom systematyczne korzystanie z literatury.

 

PODSTOLICE

Najmłodszy z punktów bibliotecznych, powołany do życia 1 lutego 2001 roku. Siedzibą punktu jest lokal w budynku dawnej Szkoły Podstawowej. Działalnością zajmuje się  pani Aleksandra Dumke, z wykształcenia bibliotekarka. Główny nacisk kładzie ona na  wypełnienie czasu wolnego dzieci. Dla najmłodszych czytelników organizuje wiele ciekawych spotkań z książką.  Od 1 marca 2016 roku funkcjonowanie punktu zostało zawieszone w związku z koniecznością opuszczenia lokalu.

 

SOKOŁOWO BUDZYŃSKIE

Swoją działalność punkt biblioteczny rozpoczął w kwietniu 1984 roku. Przez ponad 5 lat znajdował się w dawnym "Klubie Rolnika", który mieścił się w baraku. Wówczas był prowadzony przez panią Halinę Łatkę, a od 1986 roku przez panią Stanisławę Górną. W 1993 roku, po około 2-letniej przerwie punkt wznowił swoją działalność w nowo wyremontowanej Szkole Podstawowej. Od tego czasu opiekę nad jego funkcjonowaniem sprawuje pani Małgorzata Jeska, nauczycielka, bibliotekarka. Mieszkańcy wsi dzięki punktowi mogą wypożyczać książki na miejscu, a bogaty księgozbiór ułatwia uczniom łatwy dostęp do lektur szkolnych.

 

WYSZYNKI

Najstarszy z punktów bibliotecznych. Prowadzony od 1968 roku do marca 2017 roku w mieszkaniu prywatnym pana Jana Dudy, emerytowanego nauczyciela Szkoły Podstawowej w Wyszynach. Duże zaangażowanie ze strony prowadzącego punkt, częsta wymiana księgozbioru, profesjonalny dobór książek do potrzeb czytelniczych, owocowały bardzo wysokimi wynikami wypożyczeń.