DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

 

Księgozbiór podręczny udostępniany jest osobom, które zapisane są do biblioteki.

Z księgozbioru podręcznego czytelnicy korzystają na miejscu.

W wyjątkowych sytuacjach czytelnicy stali i systematyczni mogą wypożyczyć książki do domu.

Okres wypożyczenia książek i innych materiałów z czytelni ustala bibliotekarz.

Dodatkowo w celu poszukiwania informacji czytelnik może skorzystać z internetu w sali komputerowej.

Ze zbiorów nie mogą korzystać osoby, które:

       -   nie uregulowały wszelkich należności wobec biblioteki

       -   osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu

       -   osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę biblioteki

 

Księgozbiór podręczny stanowią :

  • słowniki tematyczne i językowe
  • encyklopedie, leksykony, kroniki
  • atlasy geograficzne i historyczne
  • roczniki statystyczne
  • reprinty starych książek

 

Biblioteka gromadzi dokumenty z życia społecznego :

  • archiwalne numery "Głos Budzynia" - gazeta regionalna (numery od 1.04.1999 r. do 20.06.2003 r.)
  • numery bieżące "Gmina Budzyń" - informator samorządowy (numery od 20.11.2003 r. do bieżących)
  • wycinki prasowe na temat Budzynia i naszego regionu

 

Prace magisterskie przekazane do biblioteki :

  • "Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu w latach 1976 - 2001" autor Maria Wierciak, Poznań, 2003
  • "Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu w latach 2001 - 2011" autor Honorata Dobrogowska, Bydgoszcz, 2012