BIBLIOTEKA BUDZYŃ

Biblioteka w Budzyniu została założona w 1949 roku. W chwili otwarcia jej zbiory liczyły 600 woluminów. Przez ponad 20 lat mieściła się w budynku prywatnym, gdzie zajmowała jedno pomieszczenie.

W maju 1976 roku została ona przeniesiona do nowo wybudowanego budynku Domu Kultury, w którym obecnie  zajmuje powierzchnię 111 m2, z czego 86 m2 przypada na wypożyczalnię.

W czerwcu 1992 roku decyzją Rady Gminy Biblioteka została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury jako  jeden zakład będący podstawową instytucją kultury w Gminie.

Stały rozwój księgozbioru coraz lepiej pomaga zaspokajać ciągle rosnące, wraz z rozwojem Gminy i podnoszeniem się poziomu wykształcenia jej mieszkańców potrzeby oraz gusty czytelnicze.

W ciągu roku przybywa Bibliotece wiele nowych książek adresowanych do różnych grup odbiorców. Systematycznie uzupełniane są braki z zakresu lektur szkolnych i nowych kierunków kształcenia.

 

W 2000 roku w bibliotece rozpoczęto prace związane z komputeryzacją zbiorów. Od 2003 roku biblioteka jest w pełni skomputeryzowana i posiada katalog księgozbioru dostępny online.

Biblioteka oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów prowadzi szeroką działalność kulturalną i czytelniczo-edukacyjną. Upowszechnia różne formy pracy z czytelnikiem, zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym. Organizuje spotkania autorskie, warsztaty teatralno-literackie i imprezy artystyczne, kształtując w ten sposób gusty czytelnicze, popularyzując środowisko twórców, a także wiedzę o regionie.

Pracownicy biblioteki dużo uwagi poświęcają czytelnikom, szczególnie tym najmłodszym. Dbają o wczesny i właściwy pierwszy kontakt dzieci z książką. Systematycznie współpracują z przedszkolami i szkołami na terenie całej gminy.

 

JUBILEUSZ 70-LECIA BIBLIOTEKI  

 

Wielki Jubileusz – wielkie świętowanie. Dwa dni Biblioteka Publiczna w Budzyniu obchodziła swoje 70 urodziny. W środę 2 października uroczyste obchody jubileuszu odbyły w restauracji Platinum. Na uroczystość przybyły władze powiatowe, gminne, dyrektorzy i pracownicy okolicznych bibliotek i instytucji współpracujących z biblioteką. Na wstępie wszystkich zebranych powitała dyrektor Biblioteki Publicznej  - Maria Ganclerz, która przybliżyła historię tej placówki na przestrzeni 70 lat. Podziękowała przede wszystkim czytelnikom za to, że są, że kochają książki, że głównie dzięki nim bibliotekarze czują się potrzebni. Następnie Biblioteka wyróżniła swoich najaktywniejszych i systematycznych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat czytelników. Podziękowania i okolicznościowe upominki otrzymali : Alicja Dowczyńska, Daniela Czernichowska, Sylwia Przywarczak i Marek Mikołajewicz. Na liście wyróżnionych czytelników są też : Janina Kamińska, Renata Łukaszewska, Krystyna Popkowska, Iwona Walerowska, Monika Kin i Zbigniew Niemiro.

Po przemówieniu pani dyrektor, życzenia jako pierwsi złożyli panowie starostowie - Mirosław Juraszek i Julian Hermaszczuk. Następnie gratulacje i życzenia przekazali : wójt - Marcin Sokołowski, przewodniczący Rady Gminy - Zenon Nowicki i wicewójt - Piotr Jankowski. Wójt obiecał, że za kilka lat biblioteka będzie miała nową siedzibę. Życzenia przekazali również : dyrektor WBP w Poznaniu – Iwona Smarsz, przewodnicząca okręgowego Zarządu SBP w Pile – Maria Bochan oraz przedstawiciele różnych instytucji współpracujących z Biblioteką i jej przyjaciele. Na koniec były życzenia od pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, które wygłosił dyrektor Marek Bocheński. Część artystyczną wypełnił mini koncert poezji śpiewanej w wykonaniu znanego muzyka Tomasza Górkiewicza.

Drugi dzień świętowania miał miejsce w czwartek 3 października w bibliotece. Wszyscy, którzy w tym dniu odwiedzili bibliotekę częstowani byli urodzinowym tortem. Miłą niespodzianką była wizyta uczniów klasy III wraz z wychowawczynią panią Joanną Wróblewską i grupy młodzieży z klas starszych ze Szkoły Podstawowej z nauczycielkami Renatą Aniołek i Małgorzatą Jeską oraz odwiedziny dzieci ze świetlicy środowiskowej z Sokołowa Budzyńskiego z rodzicami i opiekunką Ireną Jankowską. Jubileusz stał się także okazją do wyróżnienia uczniów ze Szkoły Podstawowej w Budzyniu z największą liczbą wypożyczeń. Dyplomy oraz nagrody książkowe otrzymali : Aleksandra Sell, Szymon Simiński, Krzysztof Gapiński, Aleksandra Geisler, Emilia Staszewska i Mikołaj Kowal. Ilość przybyłych gości i dowody sympatii, jakich doświadczyli w tych dniach pracownicy biblioteki przerosły ich oczekiwania. Były życzenia, prezenty i mnóstwo kwiatów. Biblioteka wzbogaciła się m.in. o nowy sprzęt w postaci laptopa i drukarki oraz wiele pięknych i cennych książek.

 

 

JUBILEUSZ 60-LECIA BIBLIOTEKI 

 

W dniu 23 października 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia działalności Biblioteki Publicznej w Budzyniu.

Uroczystość miała oprawę godną tak zaszczytnego jubileuszu.
Pani dyrektor Biblioteki Publicznej w Budzyniu, Maria Ganclerz, powitała licznie przybyłych gości, a wśród nich : wicestarostę pana Juliana Hermaszczuka, przewodniczącego Rady Gminy w Budzyniu pana Bogdana Łaseckiego, Wójta Gminy  pana Marcina Sokołowskiego, Sekretarza Gminy pana Bogusława Gniłę, Skarbnika Gminy  panią Honoratę Lisiecką, przedstawicielkę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury panią Domicyllę Sierszchuła – Filipowską, członkinię Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich panią Marię Bochan, a także dyrektorów szkół, przedszkoli, bibliotekarzy z bibliotek publicznych z terenu powiatu chodzieskiego, współpracowników, przedstawicieli mediów i przyjaciół Biblioteki.

 

Maria Ganclerz przedstawiła historię Biblioteki od momentu jej powstania po

dzień dzisiejszy, zwracając przy  tym uwagę na stały rozwój czytelnictwa i

księgozbioru, w którym znajduje się wiele pięknych i bardzo cennych dzieł.

Zobrazowała działalność Biblioteki, zarówno pod względem statystycznym,

jak i edukacyjno-czytelniczym i kulturalnym.

Podkreśliła ważną rolę Biblioteki w rozwoju społeczeństwa

oraz rangę zawodu bibliotekarza.

 

 

Część artystyczną wypełnił koncert w wykonaniu kapeli „Kombinatorzy” oraz satyryka Mieczysława Góry. Specjalnie na jubileusz została napisana przez Dariusza Adamczyka piosenka pod tytułem „Miłe bibliotekarki”, która zachwyciła wszystkich obecnych.

Dużą niespodzianką była nieoczekiwana wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej, które wraz ze swoimi wychowawczyniami, panią Elżbietą Rusiecką i panią Barbarą Stegmann-Michalską, złożyły pracownikom biblioteki życzenia i wręczyły kwiaty.

W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło życzeń, kwiatów, a także prezentów. Biblioteka wzbogaciła się o wiele wartościowych książek i albumów.

 

 

 

 

JUBILEUSZ 50-LECIA BIBLIOTEKI 

 

Złote gody to jubileusz niezwykły, i trzeba powiedzieć, że doczekał się niezwykłej, uroczystej oprawy. Dyrektorka placówki, Maria Ganclerz po powitaniu gości przedstawiła krótką historię biblioteki, zwacając przede wszystkim uwagę na jej niezwykle dynamiczny rozwój. Gdy w roku 1949, w chwili otwarcia, jej zbiory liczyły 500 woluminów, to w chwili obecnej - razem z filią w Wyszynach - księgozbiór osiągnął 37.540 tomów. Korzysta z niej statystycznie 1.319 czytelników z Budzynia i okolicznych wsi. Nie jest to mało, choć bibliteka najwięcej czytelników miała w latach 60 i 70-tych. Pani dyrektor podziękowała następnie swym współpracownikom, a także wszystkim osobom pracującym niegdyś w bibliotece. Słowa podziękowania skierowane zostały także w stronę władz samorządowych za opiekę i wspieranie biblioteki.

- Czy bibliteki są jeszcze potrzebne w czasach powszechnego dostępu do komputerów, filmu, telewizji? - pytała retorycznie Jolanta Nowak-Węklarowa, poetka i dziennikarka w czasie prelekcji na temat stanu bibliotek w Polsce. - Książki nie zastąpi nic, choć  nie jest to przyjemność tania. Ale powszechnemu dostępowi do książki  służą właśnie biblioteki. 

Następnie były życzenia, kwiaty i liczne prezenty, w tym niezwykle cenny dar, wysokiej klasy kserokopiarka, ufundowana przez Radę i Zarząd Gminy. Toast - za następne sto lat biblioteki - wzniesiono lampką szampana. Był także wspaniały jubileuszowy tort, którym obdzielono wszystkich zebranych. Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Budzyniu pod kierunkiem Marleny Maczyńskiej.

Ponieważ jubileusz biblioteki to święto całej budzyńskiej kultury, toteż przygotowano tematyczne wystawki i udekorowano cały Dom Kultury. W wypożyczalni biblioteki czekała na gości księga pamiątkowa. Każdy uczestnik uroczystości obdarowany został okolicznościowym wydawnictwem "Jubileusz 50-lecia Biblioteki Publicznej w Budzyniu".

 

REMONT GOK - 2013/2014 

 

Po przeszło trzydziestu latach Gminny Ośrodek Kultury doczekał się kapitalnego remontu budynku. Remont trwał od września 2013 roku do końca maja 2014 roku. Środki na ten cel uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego programu Leader +. Ogółem wraz z zakupionym wyposażeniem wartość remontu wyniosła dwa miliony dwieście tysięcy złotych.

Odnowiona została elewacja, a także wnętrze budynku. W ramach prac modernizacyjnych wymienione zostało pokrycie dachu wraz z ociepleniem. Dokonano termomodernizacji ścian zewnętrznych, a  wewnątrz wykonano nową instalację centralnego ogrzewania. Całkowicie odnowiona została sala widowiskowo-kinowa i hol główny. Ogromne wrażenie robi elegancki desing  wnętrz, nową jakość stanowi nowej generacji, sterowane cyfrowo nagłośnienie i oświetlenie oraz klimatyzacja. Obecnie, na pewno jest to najbardziej nowoczesny obiekt tego typu na terenie powiatu.

Zbiory Biblioteki Publicznej na czas remontu zostały przeniesione do pomieszczenia w Gimnazjum im. Powstańców Wlkp.w Budzyniu. W maju 2014 roku Biblioteka powróciła na swoje stare miejsce i choć jej powierzchnia nie uległa zmianie, to pomieszczenia, które zajmuje przeszły wewnętrzną metamorfozę. Wymienione zostały okna, drzwi i kaloryfery. Odmalowano wszystkie ściany a na podłogę położono nowe panele. Wnętrze Biblioteki stało się jasne, ciepłe i kolorowe.

W trakcie prowadzonego remontu w Gminnym Ośrodku Kultury została utworzona nowa pracownia komputerowa z nowoczesnym wyposażeniem. Godziny otwarcia sali komputerowej i biblioteki pokrywają się, a tym samym czytelnicy mają na co dzień do dyspozycji osiem stanowisk komputerowych.