Maj to szczególny miesiąc dla wszystkich zaprzyjaźnionych z książką. To właśnie w tym miesiącu, w dniach od 8-go do 15-go maja obchodzony jest "Tydzień Bibliotek"  - ogólnopolski  program, mający na celu upowszechnianie książek i czytelnictwa, podkreślający rolę bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym.

Początek "Tygodnia Bibliotek" przypada  8 maja w "Dzień Bibliotekarza" - święto osób najbardziej zaangażowanych w rozwój czytelnictwa i związanych z książką.

Inicjatorem akcji zapoczątkowanej w 2004 roku jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Co roku akcja ma inne hasło wiodące, które wskazuje jakie obszary działalności bibliotek eksponujemy i co chcemy upowszechnić w świadomości społecznej.

                  

                                        "Świat w jednym miejscu"


ROK 2022

Hasło XIX edycji Tygodnia Bibliotek zaproponowane przez Grażynę Piskorz, wicedyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. odnosi się do biblioteki jako mikro- i makrokosmosu jednocześnie. Z jednej strony książnica to swoista oaza w mieście, mały jego fragment, zaledwie punkt, z drugiej strony – drzwi do Universum. Wystarczy wejść – i można być tu, a zarazem wszędzie. Wystarczy sięgnąć po tę lub inną książkę, by znaleźć się w XIX-wiecznej Anglii, w starożytnym Rzymie, na Tasmanii, Alasce, Antarktydzie, podróżować po Bliskim Wschodzie z Aleksandrem Macedońskim, a po Galii z Juliuszem Cezarem, budować kolej birmańską z jeńcami wojennymi lub przemycać literaturę wspólnie z bibliotekarzami z Timbuktu. Albo wyruszyć w Kosmos – ten rzeczywisty (z Johnem D. Barrowem? ze Stephenem Hawkingiem?) lub wyimaginowany (z bohaterami Trylogii kosmicznej C.S. Lewisa?).

Jest jeszcze jeden wymiar owego bibliotecznego Universum: tu zebrana jest wiedza o wszystkim. Tu można szukać odpowiedzi na pytania o literaturę i fizykę kwantową, o historię świata i wędkarstwo, o zmiany klimatyczne i twórczość El Greco. I żadne z tych pytań nie będzie głupie. Żadne nie pozostanie bez odpowiedzi. Cały świat w jednym miejscu. Cała wiedza o świecie na wyciągnięcie ręki.

 

 

                                        "Znajdziesz mnie w bibliotece"


ROK 2021

Hasło „Znajdziesz mnie w bibliotece” niesie w sobie semantyczną lekkość i swobodę, która pozwala myśleć o bibliotece, jako miejscu, gdzie wszystko zależy od Ciebie, miejscu, które nic nie wymusza, jedynie zaprasza, a jednocześnie wybór, czy skorzystasz z zaproszenia, pozostawia Tobie, Twojej woli, aktywności, a przede wszystkim determinacji. W przeciwieństwie do dotychczasowych haseł promujących „Tydzień Bibliotek”, to hasło jest silnie upodmiotowione, nie ma w sobie zbędnego patosu, który wynosi przestrzeń biblioteczną do poziomu pomnikowej instytucji kultury, w której wypada być, aby poczuć się częścią kolektywnego spełnienia, zbiorowego uczestnictwa w kulturze. Wyrażenie „Znajdziesz mnie w bibliotece”, ma w sobie jakiś rodzaj intymności, osobistego przeżycia, wręcz w sposób naturalny przywołuje obrazy bohaterów książek, filmów, piosenek, którzy biegną w to jedno jedyne miejsce, gdzie mogą odnaleźć, spotkać, przyjaciela, przyjaciółkę, gdzie czeka na nich ktoś ważny, najważniejszy w określonej chwili, może nawet przygoda, albo miłość życia.

Hasło nawiązuje także do bieżącej sytuacji. Po czasie ścisłej izolacji i przebytej kwarantanny w dobie pandemii następuje czas wyjścia do stref społecznych i kulturalnych, środowisk i instytucji kultury. Hasło można odnieść zarówno do fizycznej obecności w realnej przestrzeni biblioteczne, jak i  do działalności bibliotek online, do ich cyfrowych zasobów, do których docieramy poprzez strony internetowe bibliotek, portale internetowe, media i komunikatory społecznościowe.

* W 2020 roku, podobnie jak w roku poprzednim  w powiecie chodzieskim każda biblioteka Dzień Bibliotekarza obchodziła we własnej placówce. I choć nie było wielkiego biesiadowania, budzyńską bibliotekę odwiedzili przedszkolaki i uczniowie z klas młodszych przynosząc laurki z życzeniami.

                                     

                                            "Zasmakuj w bibliotece"


ROK 2020

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonało wyboru hasła promującego XVII edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek, który będzie realizowany przez biblioteki w całej Polsce w dniach 8-15 maja 2020 r. Hasło brzmi: "Zasmakuj w bibliotece"

Autorem hasła jest Mariusz Nakielny, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, który uzasadniania wybór w następujący sposób:

"Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa.
Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości – Czytelników, by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek.
To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy."

* W tym roku bibliotekarze z powiatu chodzieskiego nie obchodzili wspólnie Dnia Bibliotekarza. Z uwagi na trwający stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19 każda placówka biblioteczna świętowała w swojej siedzibie. Były jednak e-mailowe i telefoniczne życzenia, gratulacje i wyrazy uznania dla bibliotekarzy oraz kwiaty i niespodzianki od władz samorządowych, przełożonych i czytelników.

        

  

                                            "#biblioteka" 

 

ROK 2019

Za hasłem "#biblioteka" kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, imprezy, konkursy. Współczesna biblioteka jest mocno zakorzeniona w historii, a jednocześnie śmiało spogląda w przyszłość. Marka biblioteka jest utrwalona w świadomości społecznej, ale nieustannie poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi usługami. Promowanie biblioteki opatrzone znakiem # ułatwia potencjalnym użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, świadczy o tyn, że biblioteka jest nowoczesna i korzysta z nowych technologii. Hasztag porządkuje i wyróżnia, a przede wszystkim określa szczególne znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych.

* Organizatorem Powiatowego Dnia Bibliotekarz była Biblioteka Publiczna w Budzyniu. W spotkaniu z bibliotekarzami, które odbyło się 8 maja udział wzięli m.in.: wicestarosta chodzieski Julian Hermaszczuk, przewodniczący Rady Gminy Zenon Nowicki, zastępca Wójta Gminy Budzyń Piotr Jankowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marek Bocheński, przewodniczący Komisji Kultury Mariusz Ajchsztet oraz przewodnicząca Rejonowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Pile Maria Bochan. Po powitaniu, Maria Ganclerz - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Budzyniu przedstawiła prezentację na temat rozpoczynającego się w Dniu Bibliotekarza "Tygodnia Bibliotek". W dalszej części uroczystości zabrali głos zaproszeni goście, przekazując słowa uznania dla dorobku i osiągnięć bibliotek oraz  życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Spotkanie uświetnił występ solisty Jakuba Herforta.

 

 

                                          "(Do)Wolność Czytania" 

 

 ROK 2018

Hasło promujące XV edycję Tygodnia Bibliotek można interpretować , jako wolność wyboru zarówno tego, co i kiedy czytamy, ale także czy będzie to tekst w tradycyjnej formie drukowanej, elektronicznej, czy też wysłuchamy audiobooka. 

-(Do)Wolność czytania pozwala nam rozwijać się umysłowo, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości. Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości - wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii i kultury naszego narodu.

 * W ramach obchodów Dnia Bibliotekarza, bibliotekarze z całego powiatu wzięli udział w okolicznościowym spotkaniu w MBP w Chodzieży. Głównym elementem uroczystości była prezentacja, poświęcona rankingom czytelnictwa. Dyrektor chodzieskiej biblioteki Dorota Grewling opowiedziała też o bieżącej działalności i osiągnięciach placówki. Jak się okazuje, powiat chodzieski wiedzie obecnie prym na czytelniczej mapie województwa wielkopolskiego. Mieszkańcy czytają bardzo dużo i coraz chętniej. Biblioteki przestały być jedynie miejscem do wypożyczania i czytania książek. Dzięki różnorodnym i angażującym cały przekrój społeczeństwa działaniom, stają się prawdziwymi centrami kultury.

 

 

                                          "Biblioteka ? Oczywiście ?"                           

 

ROK 2017

Głównym celem XIV edycji programu było podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Chcemy, by Biblioteka postrzegana była przez ludzi jako instytucja na trwale wpisana w pejzaż kulturowy, zatem hasło "Biblioteka? Oczywiście!" ma wzmocnić ten przekaz. Hasło odpowiada także na pytanie "Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?". Zmieniające się bowiem funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej ; można w niej nie tylko czytać i obcować z książką, ale też obejrzeć wystawę czy film, nauczyć się języka, spotkać z przyjaciółmi, śpiewać, poznawać nowoczesne technologie oraz zdobyć wszelkie potrzebne informacje i partycypować w jej (biblioteki) działaniach. Biblioteka to taka przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, każdego wyznania i koloru skóry, gdzie może się w pełni realizować w zakresie edukacji kulturalnej i uczestnictwa w kulturze.

* Organizatorem obchodów "Dnia Bibliotekarza" była Biblioteka Miasta i Gminy w Szamocinie. W spotkaniu, które odbyło się 8 maja z bibliotekarzami z terenu powiatu chodzieskiego spotkali się m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin - pan Eugeniusz Kucner, dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury - pan Dariusz Rybarczyk, przewodnicząca Związku Bibliotekarzy Pilskich w Pile - pani Maria Bochan. Uroczystość uświetnił występ zespołu Babie Lato i Pogodna Jesień.

 

 

             "Biblioteka Inspiruje"

 

ROK 2016

Biblioteki zmieniają się niemalże z dnia na dzień. Oblicze biblioteki XXI wieku znacznie różni się od tego sprzed nawet kilkudziesięciu lat. Dziś ogromną popularnością cieszą się tak zwane mediateki czyli interaktywne multicentra, które wspierają naukę dzięki zróżnicowanemu dostępowi do wiedzy. Często też biblioteki zmieniają swój sposób funkcjonowania przekształcając się w wielofunkcyjne centra wiedzy. Są one coraz bardziej nowoczesne, posiadają atrakcyjne oferty edukacyjno-kulturalne, a także zapewniają swobodniejszy dostęp do wszelkich informacji przez co mogą stanowić doskonałe źródło ciekawych pomysłów. Biblioteka coraz częściej poszerza ludzkie horyzonty, jest interesującym miejscem spędzania wolnego czasu, a także twórczego myślenia. Biblioteka to INSPIRACJA.

* Obchody "Dnia Bibliotekarza" odbyły się 13 maja, w piątek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Margoninie. Z Biblioteki w Budzyniu uczestniczyła w obchodach Maria Ganclerz i Hanna Adamowska. Podczas uroczystości starosta chodzieski Julian Hermaszczuk  wręczył dyrektorom wszystkich bibliotek  listy gratulacyjne oraz bukiety kwiatów. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej, którzy zaśpiewali piosenkę oraz recytowali wierszyki. Dyrektor Biblioteki z Margonina, pani Ewa Zamiara przedstawiła działalność swojej biblioteki za 2015 rok i od stycznia do maja roku bieżącego. Uczestnicy obejrzeli również prezentację multimedialną z tej działalności. Wszyscy bibliotekarze otrzymali po różyczce oraz okolicznościową laurkę z życzeniami.

 

 

            "Wybieram Bibliotekę"

 

ROK 2015

Życie każdego człowieka to nieustanne wybory : od tych codziennych, których się nawet nie dostrzega, aż po te istotne wybory życiowe, które na długie lata determinują życie osobiste, rodzinne, zawodowe czy społeczne. Wybory mogą być spontaniczne lub głęboko przemyślane, ale ich istotą jest zawsze istnienie różnych możliwości. Współczesny świat w wielu dziedzinach dostarcza tych możliwości cały szereg. O uwagę i zainteresowanie odbiorcy walczą różne media, a na uczestników czekają liczne oferty edukacji i rozwoju osobistego oraz spędzania wolnego czasu. Dlaczego więc "wybieram bibliotekę" ?

Zasadniczą rolą bibliotek jest gromadzenie i udostępnianie dorobku piśmienniczego. W rzeczywistości nieaktywnych linków internetowych i efemerycznych projektów biblioteki są rzecznikiem i gwarantem stabilnego, a także możliwie najszerszego i zgodnego z prawem dostępu do informacji. Jeżeli więc konieczne jest dotarcie do tekstu : naukowego, literackiego, publicystycznego, w formie drukowanej, ebooka czy  audiobooka - "wybieram bibliotekę".

Biblioteki to miejsca interesujących spotkań, imprez kulturalnych i naukowych, inspirujących przedsięwzięć. Coraz częściej dysponują także atrakcyjnymi, przyjaznymi i dobrze wyposażonymi wnętrzami. Nic dziwnego, że szukając  ciekawego miejsca "wybieram bibliotekę".

Wobec szybko zachodzących zmian w modelach i technikach komunikacji, konieczne jest ciągłe poszerzanie swoich umiejętności. Biblioteki realizując swoje zadania edukacji informacyjnej umożliwiają zdobywanie nowych kompetencji i zapobiegają cyfrowemu wykluczeniu, więc by sprawnie funkcjonować w świecie zdominowanym przez Internet "wybieram bibliotekę".

* Powiatowy Dzień Bibliotekarza odbył się 7 maja w Budzyniu. W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się część główna uroczystości. Było mnóstwo życzeń i gratulacji, podziękowań za pełnienie trudnej misji upowszechniania czytelnictwa i kultury słowa, kwiatów i drobnych upominków, zarówno od władz, jak i czytelników oraz osób zaprzyjaźnionych z biblioteką. Część artystyczną poprzedził efektowny pokaz świateł. Następnie dzieci z zespołu "Impresja" tańczyły a soliści ze Studia Piosenki GOK śpiewali piosenki. Kolorów dodały dzieci z zespołu "Tolija", które zaprezentowały się w strojach ludowych.

 

 

           "Czytanie łączy pokolenia" 

 

ROK 2014

Czytanie nieodłącznie kojarzy się z biblioteką. Biblioteka stanowi centrum wymiany międzypokoleniowej, w którym doświadczenie współgra z nowym spojrzeniem na rzeczywistość. Na bibliotecznych półkach odnaleźć można zarówno historyczne dzieje i świadectwa dawnych wieków, jak i współczesne teksty, a nawet opowieści futurystyczne. Starodawne druki mogą bez przeszkód współistnieć obok nowoczesnych technologii, audio czy ebooków. Czytelnik w każdym wieku odnajduje w bibliotece skarbnicę wiedzy, przyjemność obcowania  z piękną literaturą, czy cenne świadectwa minionych pokoleń.

Hasło "Tygodnia Bibliotek 2014" nawiązywało do Jubileuszu "650 lat w służbie książki", który miał miejsce właśnie w tym roku. Dokument z dnia 12 maja 1364 roku , wydany przez króla Kazimierz Wielkiego, ustanowił Studium Generale, czyli późniejszą Akademię Krakowską, a wśród pracowników potrzebnych do jej funkcjonowania wymieniał stacjonariuszy, którzy organizowali wytwarzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie kopii ksiąg rękopiśmiennych. pełniąc tym samym rolę bibliotekarzy, księgarzy, wydawców. Tę datę uznaje się za początek służby książce w Polsce.

Cały rok 2014 przebiegał pod znakiem imprez popularyzujących książkę, czytelnictwo i wiedzę o zawodach związanych z wytwarzaniem i upowszechnianiem książek. Biblioteki w istotny sposób wpisały się w te obchody  jako miejsce otwarte na każdego czytelnika i promujące literaturę z każdej dziedziny i epoki.

Hasło "Tygodnia Bibliotek 2014" nawiązuje też do, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, którego celem jest rozwój i promocja czytelnictwa, poprawienie społecznego wizerunku książki oraz zwiększenie funduszy na zakup nowości do bibliotek.

 * Organizatorem tegorocznego "Dnia Bibliotekarza" była Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży. Spotkanie odbyło się 9 maja w ChDK od prezentacji najważniejszych osiągnięć MBP w ciągu ostatniego roku. Następnie wyświetlony został filmik z sondą uliczną na temat biblioteki. Część artystyczną wypełniły piosenki w wykonaniu uczniów ze Stołecznego Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży.

 

 

 "Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych"

 

ROK 2013

Kontakt z literaturą pobudza wyobraźnię, wpływa na elastyczność myślenia, słowem rozwija kreatywność. Biblioteka jest miejscem, które wspiera ciekawe pomysły, umożliwia rozwój zdolności w wielu dziedzinach. Interaktywny charakter i różnorodna oferta biblioteki tworzy "węzeł komunikacyjny" dla użytkownika z każdej grupy wiekowej, każdego środowiska i każdej profesji. We współczesnym społeczeństwie sieciowym kreatywność staje się coraz większym atutem. Biblioteka odpowiednio wyposażona i dostosowana do potrzeb użytkowników ułatwia nieograniczony kontakt z wiedzą, nauką, literaturą, nowymi mediami. Sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych oraz kontaktom społecznym. Motywuje również czytelnika do samodzielnego pogłębiania kompetencji informacyjnych i zapewnia mu odpowiednie zasoby edukacyjne. Pomaga w określeniu jego własnej i grupowej tożsamości, a często oferuje także wsparcie ekspertów i różne formy warsztatowe.

Hasło "Tygodnia Biblioteka 2013" pozwaliło w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych, staje się miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i zachęcenie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd.

 * Bibliotekarze swoje święto obchodzili w Lipiej Górze, która jest filią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szamocinie. Spotkanie było okazją do obejrzenia pomieszczeń biblioteki po kapitalnym remoncie budynku.

 

 

           "Biblioteka ciągle w grze !"

 

ROK 2012

W roku 2012 imprezy "Tygodnia Bibliotek" poprzedzały czerwcowy turniej piłkarski EURO 2012, do którego od dłuższego czasu trwały intensywne przygotowania, nie tylko sportowe, ale też inne - związane z budową infrastruktury oraz zapewnieniem kibicom odwiedzającym Polskę wielu atrakcji, również kulturalnych. W działania te niewątpliwie wpisały się biblioteki. Hasło "Biblioteka ciągle w grze !" było nie tylko aluzją i nawiązaniem do piłkarskiego EURO , ale także pozwoliło uświadomić miejsce bibliotek w społecznej infrastrukturze. Systematycznie prowadzona automatyzacja zbiorów, wiele nowych lub zmodernizowanych budynków, wprowadzenie do zbiorów nowych nośników treści i bogata oferta form upowszechniania czytelnictwa powodują, że usługi naszych placówek są na coraz wyższym poziomie i zyskują uznanie rzeszy odwiedzających je czytelników. W grze jaka się toczy o uczestnictwo w aktywnym działaniu społecznym biblioteki dysponują wszechstronnością udostępnianych zbiorów, skierowanych do różnych grup odbiorców, różnorodnością form (zbiory tradycyjne, narzędzia internetowe) i coraz lepszymi warunkami lokalowymi. Prowadzone w ostatnich kilku latach dyskusje, akcje czytelnicze czy nawet powstające stowarzyszenia obywatelskie, fundacje, wyraźnie ożywiły  zainteresowanie bibliotekami.

Hasło "Tygodnie Bibliotek 2012" pozwoliło w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. Oczywiście było też dobrą okazją do promowania literatury o sporcie, zwłaszcza piłki nożnej, wystaw, plakatów czy albumów dotyczących tej tematyki, a także stosowania w życiu codziennym zasad fair play.

* Gospodarzem obchodów "Dnia Bibliotekarza" była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie. Uroczystość rozpoczęła się od zwiedzania nowej siedziby, która mieści się w szkole. Następnie zaproszeni goście udali się na poczęstunek do budynku OSP przy Ośrodku Kultury.

 

 

 "Biblioteka zawsze po drodze,

                               nie mijam - wchodzę"

ROK 2011

Hasło "Tygodnia Bibliotek 2011" to dwuwiersz zachęcający do odwiedzin biblioteki nie tylko w celu wypożyczenie książki, ale też bez sprecyzowanego powodu. Ma sprzyjać wytworzeniu się mody na bywanie w bibliotece. Hasło nawiązuje do oczywistego faktu, że biblioteki to niezastąpiony element naszego rozwoju intelektualnego, kariery zawodowej, spędzania wolnego czasu. Każda cywilizacja chlubiła się posiadaniem bibliotek, choć ich dostępność była oczywiście różna ; każde pokolenie ubolewało nad ich niszczeniem i chroniło zasoby na równi z największymi wartościami.

Z biblioteką jest nam po drodze, bo korzystamy z jej usług przez całe życie. Wszyscy mogą znaleźć  w niej coś dla siebie. Nieważne, czy księgozbiór zawiera wiekowe dzieła historyczne, prace naukowe, czy też powieści lub bajki dla dzieci - ważne, że zawsze służy swoim Czytelnikom dostarczając wiedzy, pobudzając wyobraźnię lub dotrzymując towarzystwa w samotności, czy chorobie. Hasło "Tygodnia Bibliotek 2011" umożliwiiło pokazanie, że kontaktu z książką nie zastąpi cud techniki, ani żadna inna , choćby najbardziej nowoczesna forma przekazu. Z drugiej strony współczesna biblioteka nie boi się nowinek technicznych ułatwiających korzystanie z jej zbiorów. Służy zarówno tradycjonalistom, dla których największą przyjemnością jest powolne szperanie wśród regałów, nie mówiąc już o możliwości zaszycia się z książką w zacisznym kącie, jak i czytelnikom XXI wieku, żyjącym w ciągłym pośpiechu i ceniącym elektroniczny system wyszukiwania i udostępniania  zbiorów. Biblioteka jest bliska swoim użytkownikom, jest skarbnicą, której nie sposób ominąć na swej drodze.

* Obchody "Dnia Bibliotekarza"  odbyły 9 maja w sali wystawowej Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży. Połączone zostały z II Forum Bibliotekarzy Powiatu Chodzieskiego.

 

  

        "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy"

 

ROK 2010

Współczesna biblioteka , zwłaszcza biblioteka publiczna, stopniowo przestaje być wyłącznie zbiorem książek i czasopism drukowanych. Staje się miejscem gdzie czytelnik angażuje swój  słuch, a wzrok służy nie tylko rejestracji kształtu liter, ale również odbiorowi bogactwa obrazów i zdjęć. Coraz częściej biblioteki stają się mediatekami, gromadzącymi treści na różnych nośnikach. Mulitimedialność naszych książnic stała się faktem, stąd hasło "Tygodnia Bibliotek 2010", które pozwoliło uświadomić czytelnikom nie tylko kierunek, w jakim zmierzają placówki biblioteczne, ale i pokazać konkretne rozwiązania stosowane w praktyce. W realizowaniu hasła :"Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy" było miejsce zarówno na podkreślenie roli Internetu , w którym splot tych pojęć realizuje się najbardziej, jak i odniesienie do zbliżającego się "Roku Chopinowskiego".

 * Z okazji "Dnia Bibliotekarza"Biblioteka Publiczna w Budzyniu zorganizowała spotkanie dla grona bibliotekarzy z powiatu chodzieskiego. Uroczystość odbyła się 7 maja w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach. Nie zabrakło na tym spotkaniu również osób wspierających działania na polu kultury i oświaty tj.pani Domicylla Sierszchuła-Filipowska - instruktor   Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, pan Jacek Gursz - Burmistrz Miasta Chodzieży, pan Mirosław Juraszek - Starosta Powiatu Chodzieskiego, pani Lidia Jasiołek - Sekretarz Gminy Chodzież , pan Marcin Sokołowski - Wójt Gminy Budzyń, pan Bogdan Łasecki - przewodniczący Rady Gminy, pan Marek Bocheński - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pan Tadeusz Grochowalski - sołtys wsi Wyszyny.

Zgodnie z hasłem obchodów "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy" Wiejski Dom Kultury w Wyszynach przygotował  dla zebranych gości występy artystyczne. Na scenie zagościli młodzi artyści i zaprezentowali swoje umiejętności w balladzie Adama Mickiewicza "Pani  Twardowska". Komicznie rozbudowane dialogi wzbudziły salwę śmiechu zebranej publiczności. Kto w końcu lepiej doceni żywe słowo niż bibliotekarze ? Poza emocjami teatralnymi, były jeszcze i te muzyczne - koło taneczne zaprezentowało kroki salsy i nową choreografię. Bibliotekarz to artysta ii rzemieślnik w jednym. Jego praca to pasja, biblioteka to często drugi dom. Dzięki bibliotekarzom książki zachowują duszę a mury bibliotek tętnią życiem. Kiedy masz wątpliwości - idź  do biblioteki - tam żadne pytanie nie zostanie bez odpowiedzi.

 

 

            "Biblioteka to plus"

 

ROK 2009

Hasło Tygodnia Bibliotek 2009 - "Biblioteka to plus" nawiązuje oczywiście do nazwy projektu rządowego, popularyzuje to przedsięwzięcie, ale także uzmysławia wartość książnic, jako podstawowego ogniwa struktury społecznej w każdym systemie i okresie.

Realizujący formy Tygodnia głównie podkreślili wszystko to, co w działalności bibliotek jest korzyścią osobistą dla konkretnego czytelnika, jak i najbliższego otoczenia. Było więc miejsce na  zaakcentowanie indywidualnego rozwoju, ułatwianie sukcesu użytkownikowi biblioteki, poprzez udostępnienie kolejnych  form edukacji czytelniczej - biblioteki dziecięcej, szkolnej, publicznej, naukowej, ale także wyeksponowanie roli bibliotek w środowisku gminy czy miasta. Uwydatniają ją zarówno duże biblioteki, będące warsztatem pracy dla kadr wielu dziedzin, jak i mniejsze, niezwykle aktywne w kształtowaniu tożsamości regionalnej/lokalnej, wspierające dążenia i aspiracje użytkowników poprzez oferowanie dostępu do wiedzy, wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu informacji.

Omawiając działalność  swojej biblioteki trudno nie nawiązać do jej elementów historycznych. Biblioteka zawsze była pierwszą lub jedną z pierwszych struktur każdej społeczności. Warto przypomnieć wielkich mecenasów dużych bibliotek narodowych (Ossolińscy, Działyńscy), a także inicjatywy obecnych samorządów lokalnych dotyczące przekształcania obiektów bibliotecznych w nowoczesne centra edukacji, informacji i kultury.

Biblioteka - to instytucja, której struktura jest systematycznie dostosowywana do zmieniających się potrzeb i technologii, a więc ciągle żywa i tak samo potrzebna w budowie społeczeństwa informacyjnego, kreowaniu postaw obywatelskich, wyrównywaniu szans osób specjalnej troski, czy też czytelników z obszarów słabych gospodarczo i kulturalnie

* Organizatorem święta "Dnia Bibliotekarza" była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szamocinie. Uroczystość zbiegła się z obchodami 60-lecia Biblioteki.

 

 

          "Biblioteka miejscem spotkań"

 

ROK 2008

Współczesna  biblioteka pełni nie tylko tradycyjnie przypisywane jej funkcje gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, ale coraz częściej jest miejscem prezentacji twórczości artystycznej, edukacji, doradztwa, rozwoju zainteresowań, czyli przyjaznym miejscem spotkań różnych osób, niekoniecznie czytelników. W dobie coraz częstszego przyswajania treści utworów drogą elektroniczną, bardzo ważne staje się pielęgnowanie i upowszechnianie form działalności książnic, które umożliwiają bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem.

Biblioteki, szczególnie publiczne, wypracowały różne formy "przywiązania" czytelników do bibliotek, z których oni korzystają. Dotychczas celem tych działań było jednak upowszechnianie czytelnictwa, pojętego niejednokrotnie jako reklama swoich zbiorów. Elektroniczne formy nośników treści, łatwość ich przeszukiwania i udostępniania stwarzają konieczność innego akceptowania pobytu czytelnika w bibliotece. Bezpośrednia wymiana wrażeń i poglądów, nie poprzez oglądanie dyskusji  w audycjach telewizyjnych, czy nawet anonimowo na forum internetowym, przywraca cenny kontakt człowieka z człowiekiem w interesującej interakcji.

Hasło "Tygodnia Bibliotek 2008" jest na tyle ogólne, że stwarza okazję prezentacji szerokiej gamy działań promujących dorobek intelektualny i artystyczny społeczności lokalnych.  Czytelnicy z różnych grup wiekowych, korzystając z biblioteki mogą spotkać się bezpośrednio nie tylko z ulubionymi, ale i z nowymi autorami książek, obejrzeć nowe kierunki w sztuce, poznać interesujące osobowości ze świata  nauki, kultury, polityki, sportu itp.

* Bibliotekarze z bibliotek publicznych z terenu powiatu chodzieskiego i zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz z okazji "Dnia Bibliotekarza" spotkali się 8 maja w Margoninie.

 

 

            "Biblioteka  mojego wieku"

 

 ROK 2007

Hasło "Tygodnia Bibliotek 2007" zobowiązuje do wskazania nowoczesnych możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych, dostosowanych do różnych grup odbiorców.

Uniwersalna wymowa tego hasła odnosi się zarówno do historycznej i cywilizacyjnej rangi biblioteki, jak i wprost do każdego n nas. "Biblioteka mojego wielu" to nie tylko nowoczesna biblioteka XXI wieku korzystająca z zaawansowanych technologii ale także biblioteka otwarta dla wszystkich - młodszych i starszych - i dysponująca atrakcyjną ofertą dla każdej z grup wiekowych swych użytkowników.

Powstałe przy bibliotekach Czytelnie Internetowe lub Kawiarenki Internetowe oferują nie tylko możliwość bezpłatnego dostępu do zasobu informacyjnych sieci Internet, lecz również fachową pomoc w korzystaniu z nich i wyszukiwaniu wartościowych informacji. Często  są to jedyne Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w mieście lub gminie. Korzystają z nich zarówno starsi jak i młodsi użytkownicy, nierzadko stawiając tu pierwsze kroki w obsłudze komputera i korzystaniu z Internetu. O tym jak pożądana jest ta usługa świadczy jej ogromna popularność.

Dostęp do Internetu umożliwia też wprowadzenie nowej i atrakcyjnej formy promocji działań bibliotecznych. Powołanie do życia strony internetowej Biblioteki, oficjalnego blogu  będącego żywą i aktualną kroniką wydarzeń kulturalnych, nie tylko tych, które sami organizujemy, ale również wszystkich, których jesteśmy świadkami i uczestnikami. Zamieszczaniu informacji o wystawach, spotkaniach i imprezach kulturalnych i zdawaniu z nich relacji.

Wciąż aktualne pozostaje zadanie komputeryzacji bibliotek, wprowadzenia nowoczesnego systemu obsługi czytelników i zbiorów oraz udostępniania katalogu zbiorów bibliotecznych przez Internet.

* Biblioteka Publiczna w Budzyniu przygotowała dla bibliotekarzy z rejonu z okazji święta przygotowała niespodziankę. Tym razem obchody "Dnia Bibliotekarza" przebiegły w atmosferze radości i humoru, był żartobliwy quiz i zagadki, były róże i dyplomy uznania. Na spotkanie zaproszony został humorysta, satyryk i gawędziarz Mieczysław Góra oraz wokalista Tomasz Górkiewicz.

 

 

        "Nie wiesz ?

                             - Zapytaj w bibliotece"

ROK 2006

Informacja zawsze była ważnym elementem pracy bibliotekarza, lecz dzisiaj, w dobie coraz większych możliwości wyszukiwania różnorodnych wiadomości i szybkiego ich udostępniania, głównie za sprawą technik elektronicznych, staje się jedną z ważniejszych zadań bibliotekarstwa.

W Polsce idea społeczeństwa informacyjnego ma swoje poczesne miejsce w mediach od kilku już lat. Integracja unijna spotęgowała nagłaśnianie tej idei i jej celów. Również polska literatura bibliotekarska na ten temat ma spory dorobek, a liczne szkolenia, seminaria i konferencje skutecznie podnoszą zawodową wiedzę bibliotekarzy.

Nie jest jednak pewne, czy użytkownicy bibliotek w podobnym stopniu, co sami bibliotekarze, uświadamiają sobie, jak zmienił się potencjał w zakresie ilości i sposobu kierowanych do nich informacji.

W "Tygodniu Bibliotek 2006" biblioteki w dostępnej dla siebie formie pokazały czytelnikom, jak szeroko rozumiane jest obecnie pojęcie "informacja", jakimi środkami informacje przekazywane są czytelnikom. Przy tej okazji wysondowano, jakie potrzeby w tym zakresie nie są jeszcze zaspokajane, zadbano o większą popularyzację spraw związanych z problemami społeczeństwa informacyjnego. Bardzo zróżnicowany jest poziom wyposażenia technicznego bibliotek, a więc i możliwości zaspokajania potrzeb czytelników w zakresie szybkiej i nowocześnie podanej informacji są zróżnicowane, mimo że funkcje informacyjne biblioteki są coraz szerzej realizowane.

* Organizatorem "Dnia Bibliotekarza" była Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży. Obchody odbyły się 30 maja i były połączone z obchodami 60-lecia biblioteki chodzieskiej.

 

 

          "Biblioteka otwarta dla Ciebie"

 

ROK 2005

Ostatnie lata przyniosły nie tylko korzystny dla użytkownika wielki postęp w możliwościach zapisywania i penetrowania zbiorów dzięki technologiom cyfrowym, zmiany w kształcie samego zapisu treści intelektualnych i artystycznych (nowe nośniki), ale przede wszystkim nowe podejście do społecznej roli placówek bibliotecznych. Oczywiście proces możliwie szerokiego udostępniania zbiorów i docierania z informacją do jak największego kręgu odbiorców rozpoczął się dość dawno i jest procesem ciągłym, jednak programowe otwarcie się na czytelnika, poparte nowymi możliwościami technicznymi i organizacyjnymi, wydaje się godne szczególnego rozpropagowania.

Biblioteka przestaje być instytucją, która stara się przede wszystkim skrzętnie gromadzić zbiory i - po sumiennym ich opracowaniu - wypożyczać lub chwilowo udostępniać zainteresowanym. Silna konkurencja atrakcyjnych mediów elektronicznych, a także potrzeby czytelników uczących się i studiujących wymuszają na bibliotekach maksymalne otwarcie i możliwie pełne zaspokajanie tych potrzeb.

Obecnie placówka posiadająca w swych zbiorach już nie tylko tradycyjne książki, ale i płyty, kasety, programy komputerowe czy materiały graficzne, stara się dynamicznie informować o nich i ułatwić korzystanie z nich. Pełniąc nadal funkcję wypożyczalni i czytelni, biblioteka prowadzi (w oparciu o własne zbiory i zgodnie z potrzebami środowiska) szeroką działalność kulturotwórczą. Obsługuje nie tylko wszystkie grupy wiekowe i zawodowe swoich użytkowników, ale także zbiorowości etniczne, coraz bardziej aktywne i coraz liczniejsze w zjednoczonej Europie.

* "Dzień Bibliotekarza" został przygotowany przez Bibliotekę z Szamocina. Odbył się on 11 maja w filii bibliotecznej w Lipiej Górze

 

 

          "Biblioteki w Europie były zawsze"

 

ROK 2004

Rok 2004, rok formalnego przystąpienia do struktur Unii Europejskiej był dla Polski rokiem szczególnym. Życie ekonomiczne, gospodarcze, ale i kultura naszego kraju zostały skonfrontowane ze społeczeństwami bogatszymi, tworzącymi swój dobrobyt w ciągu wielu lat, a nawet stuleci. Skłoniło to do skupienia uwagi również na bibliotekach. One także stanęły przed koniecznością skuteczniejszego zaprezentowania swoich walorów w nowym, otwartym na międzynarodową społeczność klimacie.

To nowe wyzwanie nałożyło się na systematycznie wzrastające potrzeby edukacyjne, kulturalne, informacyjne i społeczne mieszkańców naszego kraju. Dynamiczny w ostatnich latach wzrost liczby osób studiujących i dokształcających się sprawia, że systematycznie powiększa się liczba czytelników w bibliotekach oraz wykorzystanie zasobów i usług bibliotecznych.

Sprostanie tym potrzebom wymaga zwiększenia nakładów na rozbudowę zbiorów i nowe technologie w bibliotekach, co z kolei jest możliwe tylko wówczas, gdy rządzący i obywatele będą postrzegać biblioteki jako instytucje , bez których poprawa gospodarki i nadzieje na wzrost dobrobytu  społeczeństwa będą zubożone.

Choć nie odstajemy od cywilizacyjno-kulturowych kanonów Zachodu i bibliotekarzom polskim nie brak inwencji, wiedzy, znajomości najnowszych metod pracy, dorobku myśli teoretycznych i bogatych historycznych tradycji, to niestety społeczeństwo polskie zna obraz bibliotek kształtowany przez stereotyp półki i kartkowego katalogu. Obraz taki kreują najczęściej ludzie traktujący czytelnictwo i książkę niemal jako synonim wieków pary i elektryczności. Najwyższa pora, aby tak apatyczny wizerunek zacząć zmieniać.

* Uroczystość z okazji "Dnia Bibliotekarza" odbyła się 14 maja.Gospodarzem obchodów święta była biblioteka w Margoninie.