GOŚCIE SPOTKAŃ

Na tej stronie prezentujemy sylwetki pisarzy, poetów, podróżników, artystów oraz ciekawych ludzi, którzy gościli w Budzyniu na zaproszenie naszej Biblioteki. Spotykali się oni z przedszkolakami i uczniami z lokalnych placówek oraz z młodzieżą i dorosłymi z terenu całej Gminy.

Zdjęcia naszych gości prezentujemy w kolejności od najwcześniejszych spotkań do najdawniejszych. Obok zdjęcia zamieszczamy krótką notatkę biograficzną o naszym gościu. W nawiasie dodajemy miesiąc i rok wizyty u nas.

Niektórzy pisarze i artyści kilkakrotnie uczestniczyli w spotkaniach autorskich, warsztatach teatralnych, zajęciach edukacyjnych, koncertach  i innych imprezach artystycznych organizowanych przez naszą bibliotekę, a wielu z nich zostało jej przyjaciółmi.