MIECZYSŁAW GÓRA

Urodzony w 1955 roku w Sokołowie Budzyńskim, gdzie mieszka do dzisiaj. Znany satyryk, humorysta i autor wielu wierszy, obecnie publikowanych na łamach m.in. „Libertos.PL”, „Gazeta Obywatelska”. Jako gawędziarz, kabareciarz i konferansjer występuje na wielu imprezach kulturalno-rozrywkowych i festynach. Współpracuje stale z zespołami Kapela „Kombinatorzy”, Kabaret „Antoś Szprycha” i Biesiada „Polonia”. Koncertuje po całej Polsce i poza granicami kraju. Zrealizował kilka seriali satyrycznych emitowanych w telewizji Polskiej, brał udział w Studio 1 oraz w wielu imprezach teatralnych i estradowych. Jest laureatem licznych konkursów krasomówczych.(gościł w V/2007, IV/2015, VI/2017, VI/2022)