BIBLIOTEKA BUDZYŃ

Biblioteka w Budzyniu została założona w 1949 roku. W chwili otwarcia jej zbiory liczyły 600 woluminów. Przez ponad 20 lat mieściła się w budynku prywatnym, gdzie zajmowała jedno pomieszczenie.

W maju 1976 roku została ona przeniesiona do nowo wybudowanego budynku Domu Kultury, w którym obecnie  zajmuje powierzchnię 111 m2, z czego 86 m2 przypada na wypożyczalnię.

W czerwcu 1992 roku decyzją Rady Gminy Biblioteka została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury jako  jeden zakład będący podstawową instytucją kultury w Gminie.

Stały rozwój księgozbioru coraz lepiej pomaga zaspokajać ciągle rosnące, wraz z rozwojem Gminy i podnoszeniem się poziomu wykształcenia jej mieszkańców potrzeby oraz gusty czytelnicze.

W ciągu roku przybywa Bibliotece wiele nowych książek adresowanych do różnych grup odbiorców. Systematycznie uzupełniane są braki z zakresu lektur szkolnych i nowych kierunków kształcenia.

 

W 2000 roku w bibliotece rozpoczęto prace związane z komputeryzacją zbiorów. Od 2003 roku biblioteka jest w pełni skomputeryzowana i posiada katalog księgozbioru dostępny online.

Biblioteka oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów prowadzi szeroką działalność kulturalną i czytelniczo-edukacyjną. Upowszechnia różne formy pracy z czytelnikiem, zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym. Organizuje spotkania autorskie, warsztaty teatralno-literackie i imprezy artystyczne, kształtując w ten sposób gusty czytelnicze, popularyzując środowisko twórców, a także wiedzę o regionie.

Pracownicy biblioteki dużo uwagi poświęcają czytelnikom, szczególnie tym najmłodszym. Dbają o wczesny i właściwy pierwszy kontakt dzieci z książką. Systematycznie współpracują z przedszkolami i szkołami na terenie całej gminy.

 

REMONT GOK - 2013/2014 

 

Po przeszło trzydziestu latach Gminny Ośrodek Kultury doczekał się kapitalnego remontu budynku. Remont trwał od września 2013 roku do końca maja 2014 roku. Środki na ten cel uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego programu Leader +. Ogółem wraz z zakupionym wyposażeniem wartość remontu wyniosła dwa miliony dwieście tysięcy złotych.

Odnowiona została elewacja, a także wnętrze budynku. W ramach prac modernizacyjnych wymienione zostało pokrycie dachu wraz z ociepleniem. Dokonano termomodernizacji ścian zewnętrznych, a  wewnątrz wykonano nową instalację centralnego ogrzewania. Całkowicie odnowiona została sala widowiskowo-kinowa i hol główny. Ogromne wrażenie robi elegancki desing  wnętrz, nową jakość stanowi nowej generacji, sterowane cyfrowo nagłośnienie i oświetlenie oraz klimatyzacja. Obecnie, na pewno jest to najbardziej nowoczesny obiekt tego typu na terenie powiatu.

Zbiory Biblioteki Publicznej na czas remontu zostały przeniesione do pomieszczenia w Gimnazjum im. Powstańców Wlkp.w Budzyniu. W maju 2014 roku Biblioteka powróciła na swoje stare miejsce i choć jej powierzchnia nie uległa zmianie, to pomieszczenia, które zajmuje przeszły wewnętrzną metamorfozę. Wymienione zostały okna, drzwi i kaloryfery. Odmalowano wszystkie ściany a na podłogę położono nowe panele. Wnętrze Biblioteki stało się jasne, ciepłe i kolorowe.

W trakcie prowadzonego remontu w Gminnym Ośrodku Kultury została utworzona nowa pracownia komputerowa z nowoczesnym wyposażeniem. Godziny otwarcia sali komputerowej i biblioteki pokrywają się, a tym samym czytelnicy mają na co dzień do dyspozycji osiem stanowisk komputerowych. 

 

 

JUBILEUSZ 60-LECIA BIBLIOTEKI - 2009 

 

W dniu 23 października 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia działalności Biblioteki Publicznej w Budzyniu.

Uroczystość miała oprawę godną tak zaszczytnego jubileuszu.
Pani dyrektor Biblioteki Publicznej w Budzyniu, Maria Ganclerz, powitała licznie przybyłych gości, a wśród nich : wicestarostę pana Juliana Hermaszczuka, przewodniczącego Rady Gminy w Budzyniu pana Bogdana Łaseckiego, Wójta Gminy  pana Marcina Sokołowskiego, Sekretarza Gminy pana Bogusława Gniłę, Skarbnika Gminy  panią Honoratę Lisiecką, przedstawicielkę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury panią Domicyllę Sierszchuła – Filipowską, członkinię Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich panią Marię Bochan, a także dyrektorów szkół, przedszkoli, bibliotekarzy z bibliotek publicznych z terenu powiatu chodzieskiego, współpracowników, przedstawicieli mediów i przyjaciół Biblioteki.

 

Maria Ganclerz przedstawiła historię Biblioteki od momentu jej powstania po

dzień dzisiejszy, zwracając przy  tym uwagę na stały rozwój czytelnictwa i

księgozbioru, w którym znajduje się wiele pięknych i bardzo cennych dzieł.

Zobrazowała działalność Biblioteki, zarówno pod względem statystycznym,

jak i edukacyjno-czytelniczym i kulturalnym.

Podkreśliła ważną rolę Biblioteki w rozwoju społeczeństwa

oraz rangę zawodu bibliotekarza.

 

 

Część artystyczną wypełnił koncert w wykonaniu kapeli „Kombinatorzy” oraz satyryka Mieczysława Góry. Specjalnie na jubileusz została napisana przez Dariusza Adamczyka piosenka pod tytułem „Miłe bibliotekarki”, która zachwyciła wszystkich obecnych.

Dużą niespodzianką była nieoczekiwana wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej, które wraz ze swoimi wychowawczyniami, panią Elżbietą Rusiecką i panią Barbarą Stegmann-Michalską, złożyły pracownikom biblioteki życzenia i wręczyły kwiaty.

W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło życzeń, kwiatów, a także prezentów. Biblioteka wzbogaciła się o wiele wartościowych książek i albumów.