KALENDARIUM

 Rok 2020 ogłoszono :

 * Rokiem Bitwy Warszawskiej (w 100. rocznicę bitwy)

 * Rokiem św. Jana Pawła II (w 100. rocznicę urodzin)

 * Rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego (w 400. rocznicę śmierci)

 * Rokiem Romana Ingardena (w 50. rocznicę śmierci)

 * Rokiem Teodora Axentowicza (w 160. rocznicę urodzin)

 * Rokiem o. Józefa Marii Bocheńskiego (w 25. rocznicę śmierci)

 * Rokiem Leopolda Tyrmanda (w 100. rocznicę urodzin i 35. rocznicę śmierci)

              

 

                                             ROCZNICE  LITERACKO-CZYTELNICZE 

 

     18 stycznia            MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA 

                                    - obchodzony w dniu urodzin Alana Alexandra Milne (1882), pisarza angielskiego

     21 lutego               MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO  

                                    - święto ustanowione przez UNESCO w 1999 roku

     3 marca                 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZA

                                    - święto ustanowione w 1984 roku przez PEN Club

     6 marca                      URODZINY MISIA USZATKA

                                     - po raz pierwszy pojawił się w 1957 roku jako bohater opowiastki w "Misiu"

     21 marca               ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

                                     - ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku

     2 kwietnia             MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

                                    - obchodzony od 1967 roku w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena (1805)

     23 kwietnia            ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

                                    - ogłoszony przez UNESCO w 1995 roku (w Polsce obchodzony od 2007 roku)

     8 maja                    DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

                                    - zapoczątkowany w 1985 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

     8-15 maja              OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

                                      - ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od

                                        2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

     3-10 czerwca         OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

                                      - zainaugurowany w 2001 r. przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom"

     czerwiec                   NOC BIBLIOTEK

                                       - ogólnopolska akcja wieczorno-nocna w niekonwencjonalny sposób promująca

                                        czytelnictwo i bibliotekę, zapoczątkowana w 2015 roku

     18 czerwca              OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO WOLNYCH KSIĄŻEK

                                     - idea święta narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 2001 r.(w Polsce od 2003 r.)

     9 sierpnia                 ŚWIATOWY DZIEŃ MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK

     wrzesień                  NARODOWE CZYTANIE

                                      - ogólnopolska akcja społeczna promująca znajomość literatury narodowej

     29 września            OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

                                     - ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku

     5 listopada                ŚWIATOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

                                      - obchodzony wśród najmłodszych dzieci

     25 listopada             ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

                                      - ustanowiony w 2002 r. w setną rocznicę powstania pluszowej zabawki, Teddy Bear

   

 

                                                                                        Nagroda Nobla

 

Nagroda Nobla została ufundowana przez Szweda, wynalazcę dynamitu, Alfreda Nobla. Jest to pierwsza międzynarodowa nagroda przyznawana od 1901 roku przez Szwedzką Akademię Nauk. Wręcza się ją za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki, chemii, medycyny, literatury oraz działań podejmowanych na rzecz pokoju na świecie. Od 1968 roku przyznaje się też nagrodę w dziedzinie ekonomii. Laureat otrzymuje medal, dyplom i nagrodę pieniężną. 

 

                             

                                  LAUREACI LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA

               

           2010     Mario Vargas Llosa         - (Peru) za  "odwzorowanie struktur władzy i stanowcze obrazy

                                                                     indywidualnego oporu, buntu i porażki"

           2011      Tomas Transtromer      - (Szwecja) za "zwięzłe, przejrzyste obrazy, które dają nam świeży

                                                                     dostęp do rzeczywistości"

           2012     Mo Yan                           - (Chiny) jako ten, "który z halucynacyjnym realizmem łączy

                                                                      opowieści ludowe, historię i współczesność"

           2013     Alice Munro                    - (Kanada) jako "mistrzyni współczesnego opowiadania"

           2014     Patrick Modiano             - (Francja) za "sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił

                                                                      najbardziej niepojęte ludzkie losy i odkrył świat czasu okupacji"

           2015     Swietłana Aleksijewicz  - (Białoruś) za "polifoniczny pomnik dla cierpienia i odwagi w

                                                                      naszych czasach" 

           2016     Bob Dylan                       - (USA) za "stworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach

                                                                     wielkiej tradycji amerykańskiej pieśni"

           2017    Kazuro Ishiguro              - (Chiny) jako ten, "który w powieściach o potężnej sile emocjonalnej

                                                                      odsłonił otchłań pod naszym iluzorycznym poczuciem łączności

                                                                      ze światem"

            2018   ---------------------             - nagroda nie została przyznana

            2019   Olga Tokarczuk               - (Polska) nagroda za 2018 rok,

                                                                 za "narracyjną imaginację oraz encyklopedyczną pasję, które

                                                                 reprezentują przekraczanie granic jako formę istnienia"

            2019   Peter Handke                  - (Austria) za "wpływowe dzieła, które z lingwistycznym geniuszem

                                                                 badały peryferia i specyficzności ludzkiego umysłu"

 

 

                                                               POLSCY LAUREACI NAGRODY NOBLA 

 

              1903      Maria Skłodowska-Curie      - w dziedzinie fizyki łącznie z Nenri Becquerelem i Piotrem Curie 

           1905      Henryk Sienkiewicz             - w dziedzinie literatury za powieść "Quo vadis"

           1911      Maria Skłodowska-Curie     - w dziedzinie chemii

           1924      Władysław Reymont            - w dziedzinie literatury za powieść "Chłopi"

           1980      Czesław Miłosz                     - w dziedzinie literatury za całokształt twórczości

           1983      Lech Wałęsa                         - Pokojowa Nagroda Nobla

           1996      Wisława Szymborska           - w dziedzinie literatury za całokształt twórczości

               2019      Olga Tokarczuk                     - w dziedzinie literatury za całokształt twórczości

 

 

                                          Nagroda Literacka " Nike " 

  

Polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 roku przez fundację tejże nagrody. Celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści. Konkurs obejmuje tylko autorów żyjących. Nagrody nie można podzielić lub nie przyznać. W konkursie nie mogą brać udziału opracowania lub prace zbiorowe. Autor nagrodzonej książki otrzymuje statuetkę Nike zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 złotych. Fundatorami nagrody są "Gazeta Wyborcza" i Fundacja Agory.

 

              2010      Tadeusz Słobodzianek        - za dramat "Nasza klasa"

          2011      Marian Pilot                        - za powieść" "Pióropusz"

          2012      Marek Bieńczyk                  - za zbiór esejów "Książka twarzy"

          2013      Joanna Bator                      - za powieść "Ciemno, prawie noc"

          2014      Karol Modzelewski             - za autobiografię "Zajeździmy kobyłę historii"

          2015      Olga Tokarczuk                  - za powieść "Księgi Jakubowe"

          2016      Bronka Nowicka                 - za tom "Nakarmić kamień"

          2017      Cezary Łazarewicz             - za reportaż historyczny "Żeby nie było śladów"

          2018      Marcin Wicha                     - za zbiór esejów "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"

          2019      Mariusz Szczygieł               - za zbiór reportaży "Nie ma"