REALIZUJEMY

 

Projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii "Mała książka - wielki człowiek". Akcja ma zachęcać rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej : książkę "Pierwsze wiersze dla..." oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem.

 

 

Program prowadzony jest na mocy porozumienia w sprawie inwentaryzacji polskich bibliotek publicznych z dnia 6 sierpnia 2009 roku zawartego pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A., Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Celem programu "Akademia Orange dla Bibliotek" jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania.

 

 

Program Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - priorytet 1" jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020.

Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek publicznych oraz wsparciu samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji.

Głównym celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

"Program Rozwoju Bibliotek" jest partnerskim programem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Program jest realizowany w ramach szerszej inicjatywy "Global Libraries". W wybranych krajach Fundacja Gatesów tworzy partnerstwa w celu zapewnienia obywatelom bezpłatnego dostępu do technologii informatycznych i komunikacyjnych.

 

 

 

Projekt "Tablety w Twojej bibliotece" jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. 

Celem Projektu jest dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do prowadzenia usług mobilnych dla użytkowników.