UROCZYSTE ŚLUBOWANIE

W dniach 4-5 maja 2016 roku w Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste pasowanie na Czytelnika biblioteki szkolnej i publicznej uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Budzyniu.

Uczniowie poszczególnych klas podczas wizyty zostali zapoznani z ogólnymi zasadami funkcjonowania biblioteki i ważniejszymi punktami regulaminu. Poznali zbiór książek dla dzieci jakim dysponuje biblioteka oraz wysłuchali pogadanki na temat poszanowania książek.

Po jednogłośnym stwierdzeniu przez pierwszoklasistów swojej gotowości do bycia sumiennym i odpowiedzialnym czytelnikiem wszyscy złożyli przyrzeczenie, ślubując książce szacunek i przyjaźń. Na koniec spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książkę w prezencie do swojej domowej biblioteczki.