"WESELE" STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

Biblioteka Publiczna w Budzyniu po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”, która odbyła się w sobotę 2 września 2017 roku. Ideą akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury oraz wzmacnianie narodowej tożsamości. Tegoroczną lekturą „Narodowego Czytania” było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego – najsłynniejszy dramat, powstały na kanwie autentycznego wydarzenia.

Niepewna pogoda sprawiła, że tym roku miłośnicy literatury spotkali się w sali kameralnej Gminnego Ośrodka Kultury. Czytanie”Wesela” poprzedziła krótka biografia Stanisława Wyspiańskiego, którą przeczytał Jakub Ganclerz – uczeń technikum. Następnie kilka zdań na temat genezy i budowy utworu dodała bibliotekarka Beata Szczurek.

Po wysłuchaniu fragmentu muzyki z filmu nastąpiło czytanie specjalnie przygotowanej przez dyrektor biblioteki Marię Ganclerz adaptacji „Wesela”, łączącej dialogi dramatu ze streszczeniem jego fabuły. Akt I dramatu czytały : Ewelina Zube – główna księgowa GOK z córką Zuzią, uczennicą klasy szóstej oraz czytelniczki – Paulina Szak i jej córka Kasia, uczennica klasy trzeciej. O wydarzeniach zachodzących w akcie II czytali : Dariusz Dudziak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzyniu z żoną Grażyną, Krystyna Kempka – bibliotekarka szkolna, nauczycielki – Magdalena Łech i Małgorzata Zawisła oraz Piotr Ślęzak – instruktor WDK w Wyszynach. Do przeczytania aktu III zaproszeni zostali : Krystyna Przywarczak – przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów, Wanda Bielecka – stażystka i Grzegorz Wróblewski – leśnik.

Piękna interpretacja, czytanie z podziałem na role i modulacja głosem przez czytających sprawiła, że wydarzenia opisane w „Weselu” ożyły kolejny raz. Przez ponad godzinę mogliśmy poczuć klimat i nastroje społeczne panujące w 1900 roku w naszym kraju.

W drugiej części spotkania uczestnicy „Narodowego Czytania” mogli podziwiać występy solistek ze „Studia Piosenki” GOK. Zaśpiewały dla nas m.in.: Zofia Geisler, Martyna Krawczyk, Zuzanna Zube, Kamila Górna, Wiktoria Habet i Amelia Stawowa.

Na pamiątkę tego wydarzenia osoby czytające i śpiewające otrzymały egzemplarz „Wesela” z okolicznościowa pieczęcią, która została przysłana z Kancelarii Prezydenta RP.

Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy słodki poczęstunek, a dla najmłodszych dodatkowo wesołe atrakcje.