LATO ARTYSTYCZNE 2012

TEATRALNE - harmonogram spotkań (12 czerwca 2012 r.)

Piotr Witoń – aktor teatralny - przeprowadził zajęcia literacko–teatralne dla dzieci w Przedszkolu w Budzyniu i w Przedszkolu w Wyszynach

Krakowski Zespół Artystyczny KOP – Dorota Bojdo i Robert Lech - zaprezentowali przedstawienie teatralne dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w GOK w Budzyniu i w WDK w Wyszynach

Ryszard Gotlib i Polina Kyshyskian – para taneczna -wykonali pokaz tańca towarzyskiego dla uczniów w Szkole Podstawowej w Budzyniu

 

Gala „Lata Artystycznego" (konferansjer - Mieczysław Góra)

           -  występy artystów na scenie

         -  wręczenie pamiątkowych statuetek i kwiatów artystom

         -  wręczenie statuetki Wójtowi Gminy panu Marcinowi Sokołowskiemu