JESIENNA ZADUMA

KONKURS RECYTATORSKI

Pierwsza edycja corocznego konkursu odbyła się w 1999 r. Pomysłodawczynią i organizatorką przez kilka kolejnych lat, do momentu przejścia na emeryturę była pani Mirosława Wojczyńska, instruktorka Gminnego Ośrodka Kultury.

Od 2005 r. pieczę nad kontynuacją konkursu przejęła Biblioteka Publiczna.

Prowadzącymi poszczególne edycje byli : Honorata Struzik, Joanna Wróblewska i Mieczysław Góra.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu całej gminy. Odbywał się on w trzech kategoriach wiekowych : 7-9 lat, 10-12 lat i 13-17 lat.

Celem konkursu była popularyzacja literatury pięknej, dbałość o kulturę żywego słowa, rozbudzanie wrażliwości artystyczno – literackiej oraz zwrócenie uwagi na słowo pisane.

Uczestników konkursu oceniała komisja, której od kilku lat przewodniczyła wybitna poetka Jolanta Nowak – Węklarowa.

Jury oceniając recytatorów brało pod uwagę przede wszystkim dobór repertuaru, interpretację i technikę żywego słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci poszczególnych edycji konkursu obdarowani zostali nagrodami książkowymi oraz pamiątkowymi dyplomami, a wszyscy pozostali uczestnicy słodkości. Zwieńczeniem wydarzenia było pamiątkowe zdjęcie.