OTWARCIE IZBY HISTORYCZNEJ

Dnia 4 stycznia 2020 roku, w przeddzień 101 rocznicy wyzwolenia Budzynia, w budynku dawnej Szkoły Podstawowej przy ulicy Dworcowej otwarta została Izba Historii Ziemi Budzyńskiej. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych, Kościoła, okolicznych muzeów oraz współtwórcy izby historii. Podczas wystąpień okolicznościowych największe słowa uznania padły pod adresem Hanny Danielewicz - pomysłodawczyni, aranżatorki i wykonawcy tego pięknego dzieła. Jako nauczyciel historii i szefowa tutejszego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, przez 40 lat zbierała i tworzyła kolekcje pamiątek po mieszkańcach Budzynia. Izba Historii Ziemi Budzyńskiej zawiera pamiątki od archeologii po współczesność. Podczas zwiedzania mieszkańcy gminy odnajdywali wspomnienia o swoich przodkach, rozpoznawali przedmioty używane w domach swoich rodziców i dziadków, oglądali dawnych mieszkańców.