PAWEŁ KUSZCZYŃSKI

Poeta i krytyk literacki z Poznania. Urodził się w 1939 roku. Początkowo był nauczycielem, a następnie przez 43 lata pracował jako ekonomista. Jest autorem 13 książek poetyckich, z których ostatnio wydana, w 2018 r. nosi tytuł „Pora słowa”. W 2015 r. wydał zbiór recenzji krytycznol-iterackich „Wartości zauważone”, za który otrzymał nagrodę im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Publikował wiersze w wielu czasopismach kulturalno-literackich. Za osiągnięcia w poezji i krytyce Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 r. przyznał mu Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2013 roku otrzymał Nagrodę im. Augusta Cieszkowskiego. Przez 7 lat pełnił funkcję prezesa poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich.(gościł w X/2019)