PIOTR WITOŃ

Aktor z Agencji Artystyczno – Reklamowej PIERROT z Poznania. W swoich programach wciela się w postać znanych i lubianych przez dzieci bohaterów książkowych. Czyta, recytuje, śpiewa - angażując przy tym dzieci do wspólnej zabawy. Przygotowuje i prowadzi w oparciu o literaturę dziecięcą i młodzieżową warsztaty teatralno – literackie. Chętnie bierze udział w festynach i imprezach plenerowych. Współpracuje z wydawnictwami promując literaturę i czytelnictwo. Z wydawnictwem Media Rodzina organizuje wyjazdy Bajkowym Książkobusem  zapraszając najmłodszych do wspólnej zabawy i literackiej edukacji.(gościł w VI/2012, II,VI/2015, I,V,IX,XI/2016, II,VI/2017, II/2018, II/2020)