SPOTKANIA Z POEZJĄ

"Spotkania z Poezją" to wydarzenie kulturalne mające na celu popularyzację poezji polskiej i jej twórców.

Impreza jest cykliczna, od 2014 roku odbywa się corocznie z innym hasłem przewodnim i ma charakter literacko-edukacyjny.

Głównym celem imprezy "Spotkania z Poezją" jest rozbudzanie i kształtowanie wrażliwości na słowo poetyckie, integracja środowiska skupionego wokół biblioteki oraz kreowanie mody na czytanie wierszy.